Auteur: britt_7i9iem7y

Insights / 17.09.2018

Graag willen wij u uitnodigen om zich aan te sluiten bij het compliance netwerk en lid te worden van de LinkedIn Group ‘Compliance Round Table’. Beste relatie, Sinds enkele jaren organiseren wij Round Table bijeenkomsten over uiteenlopende compliance thema’s. Dat er behoefte blijkt aan een netwerk om...

Insights / 17.09.2018

Verschenen in Mr. Magazine nr. 4 Het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen (NGB) wijzigde onlangs haar statuten waardoor ook bedrijfsjuristen zonder vast contract lid kunnen worden. Een handreiking voor de grote groep bedrijfsjuristen die als oproepkracht voor meerdere bedrijven juridisch werk verricht. Nu bedrijven steeds minder waarde lijken...