Compliance Officers zijn geen BOA’s

Compliance Officers zijn geen BOA’s

December 2020 | Financieel Dagblad 

De opiniebijdrage ‘De topman wordt vervolgd, maar de maatschappij betaalt de prijs’ van Joris Struycken gaat helaas uit van de klassieke denkfout dat compliance-medewerkers worden geacht zich binnen hun organisatie als rechtshandhavers te gedragen (FD, 14 december). Vanwege een ‘vage norm’ van de toezichthouder zouden deze zich in hun rol als boa’s in een onwerkbare positie terugvinden.

Dit is een fundamenteel onjuiste benadering van de brede compliance-functie, ongeacht of het de financiële sector betreft (het stuk geeft het voorbeeld van de trustsector) of een andersoortige commerciële onderneming.

Compliance-medewerkers hebben in beginsel dezelfde verantwoordelijkheid als hun ‘commerciële’ collega’s en hun leidinggevenden in directie en management; dat is gezamenlijk zorgdragen voor een omgeving waarin op basis van gedegen legal riskmanagement de juiste ondernemingsbesluiten kunnen worden genomen. Net als hun collega’s binnen Legal dient Compliance niet de interne politie-agent (of boa, in de denktrant van de auteur) te zijn, maar verschaffen zij de indicatoren van mogelijk onwenselijke risico’s die de onderneming niet zou moeten willen aangaan. Het is vervolgens aan het management en eventuele andere stakeholders om deze risico’s te wegen en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen.

De aanknopingspunten van het Gerechtshof Den Haag om alsnog te besluiten om oud-ING-topman Ralph Hamers te vervolgen, spreken wat dat betreft boekdelen. Binnen ING blijken jarenlang terugkerende alarmsignalen, zowel intern vanuit Compliance én Legal als extern vanuit De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank, al dan niet bewust genegeerd te zijn. Het is meer dan aannemelijk dat dit grotendeels te wijten is aan het niet handelen op managementniveau. Dat is een kwestie van leiderschap en verantwoord ondernemen, daar zal een extra team aan interne boa’s niets aan kunnen veranderen.

Hielke Bruin | Financieel Dagblad opiniestuk

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.