Senior Compliance Officer – Lexence (Succesvol ingevuld)

Senior Compliance Officer – Lexence (Succesvol ingevuld)

Onze opdrachtgever:

Lexence is een continu ontwikkelend advocaten- en notariskantoor, gevestigd in het Infinity-gebouw in Amsterdam. Het kantoor is in 1992 opgericht en is gespecialiseerd in ondermeer ondernemings- en vastgoedrecht. De ruim 150 professionals werken in compacte teams, geleid door betrokken partners. Hierbij staan kwaliteit, efficiëntie en servicegerichtheid voorop.

Lexence hecht aan een gedragen risk- en compliance beleid. Niet alleen vanuit toezicht, privacy- of sanctiewetgeving optiek maar ook vanuit ethiek & gedrag. Zo gaat compliance binnen Lexence verder dan enkel en alleen zorgen dat de bestaande wet- en regelgeving binnen kantoor goed wordt nageleefd. Het gaat ook over handelen in lijn met de normen en waarden van het kantoor en het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als Compliance Officer heb jij een belangrijke cultuurbepalende rol op het terrein van compliance en integriteit. Door jouw acties zijn partners, advocaten, (kandidaat-) notarissen, staf en ondersteuning zich bewust van het belang van de op dit onderwerp geldende kaders. Jij geeft vorm aan het beleid, draagt dit actief uit en vervult een controlerende rol. Hierbij weet jij de (uiteenlopende) belangen met elkaar te verenigen en kwaliteit te borgen. Wegens vertrek van de huidige Compliance Officer en ter verdere ontwikkeling van het risicomanagement en compliancebeleid is Lexence op zoek naar een ervaren Compliance Officer.

De positie:

De Senior Compliance Officer zal zich in het bijzonder bezighouden met de regelgeving rondom de Wwft, mandatory disclosure (DAC6), de AVG en verzekeringskwesties. Daarnaast bevat het takenpakket:

 • geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het Dagelijks Bestuur, partners en alle medewerkers over compliance en integriteitvraagstukken;
 • vertalen van wet- en regelgeving naar duidelijke en werkbare kaders en beleid;
 • zorgen voor kennisoverdracht, draagvlak en borging onder andere door het samenstellen als ook het verzorgen van Wwft trainingen;
 • naleven bepalingen die door de beroepsorganisaties voor advocaten, fiscalisten en notarissen zijn voorgeschreven;
 • het zorgdragen voor behoud en waar nodig verbeteren van een gezonde (Compliance) risicocultuur met bijhorend gedrag;
 • onderhouden van een netwerk van in – en externe stakeholders waarbij je het centrale aanspreekpunt bent voor externe partijen zoals Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
Het profiel:
 • Onafhankelijk denkende professional met een afgeronde relevante WO opleiding; een postdoctorale opleiding Compliance & Integriteit Management is een pré;
 • Minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van risk & compliance, bij voorkeur in een gereguleerde sector zoals de financiële dienstverlening; aanvullende ervaring met een partnerorganisatie is een pre;
 • Projectmanagementvaardigheden zodat er gestructureerde verbeter-, verander- of implementatie trajecten ingezet kunnen worden;
 • Daadkrachtige inspirerende persoonlijkheid die heeft laten zien makkelijk te schakelen tussen conceptuele analyse en praktische oplossingsgerichtheid;
 • Analytisch sterk, organisatiesensitief en met uitstekende overtuigende verbale en schriftelijke communicatievaardigheden waardoor je een zowel een kritische gesprekspartner als een richtinggevende adviseur bent.
Het aanbod:
 • Een bepalende rol binnen Lexence op het terrein van Compliance en Integriteit;
 • Een positie in het management team en directe samenwerking met de managing partner en de andere leden het Dagelijks Bestuur;
 • Marktconforme (secundaire) arbeidsvoorwaarden met onder meer een 13de maand en een thuiswerkregeling;
 • Een professionele sfeer waarin je kunt bouwen, innoveren en inspireren.
Contact

Indien je naar aanleiding van bovenstaande in aanmerking zou willen komen voor deze positie of meer informatie zou willen ontvangen, neem dan contact op met Terry Verheij of Regien Haarbosch bij Voxius Executive Search, via mail (legal@voxius.nl) of telefonisch via ons kantoornummer +31 85 488 0000.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Contact

Hielke Bruin

Consultant (Partner)

+31 6 41 69 28 68
bruin@voxius.nl
LinkedIn

Harm Cammel

Consultant (Partner)

+31 6 22 90 61 08
cammel@voxius.nl
LinkedIn

Friso van Deursen

Consultant (Partner)

+31 6 54 72 63 06
vandeursen@voxius.nl
LinkedIn

Remco Feuth

Consultant

+31 6 41 52 26 55
feuth@voxius.nl
LinkedIn

Regien Haarbosch

Consultant

+31 6 55 34 88 32
haarbosch@voxius.nl
LinkedIn

Christine de Klein-Hagens

Consultant

+31 6 14 10 59 56
hagens@voxius.nl
LinkedIn

Judith van Haersma Buma

Consultant (Partner)

+31 6 41 90 85 17
vanhaersmabuma@voxius.nl
LinkedIn

Peter Milders

Consultant (Partner)

+31 6 43 15 34 87
milders@voxius.nl
LinkedIn

Terry Verheij

Consultant (Partner)

+31 6 48 47 50 57
verheij@voxius.nl
LinkedIn