Corporate Privacy Officer – Alliander (Succesvol ingevuld)

Corporate Privacy Officer – Alliander (Succesvol ingevuld)

Onze opdrachtgever

Alliander is een groot Nederlands netwerkbedrijf, verantwoordelijk voor de distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Alliander produceert zelf geen energie. Haar belangrijkste taak is het distribueren van gas en elektriciteit naar en van consumenten, bedrijven en instellingen. Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander, Qirion en Kenter, die staan voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties.

De afdeling Risicomanagement en Compliance is een stafafdeling binnen de afdeling Corporate Control en rapporteert aan de CFO. De afdeling geeft onafhankelijk advies, zorgt voor objectief inzicht en rapporteert vroegtijdig over (privacy) risico’s aan het bestuur, de directie en senior management. Het team helpt bij het voorkomen van ‘verrassingen’ in het werk door het managen van risico’s en het bewaken van de naleving van regels om incidenten, sancties en boetes te voorkomen. Dit wordt onder meer bereikt door proactief de samenwerking op te zoeken met business en overige stafafdelingen.

Privacy is belangrijk voor Alliander. Mede in het kader van de energietransitie worden er steeds meer data verwerkt, waaronder persoonsgegevens. Ten behoeve van het verder professionaliseren van het privacy beleid is Alliander op zoek naar een Corporate Privacy Officer (CPO). De Corporate Privacy Officer rapporteert aan de manager Risicomanagement & Compliance met een functionele lijn naar de CFO.

De positie

Als Corporate Privacy Officer speel je een sleutelrol in de bewustwording van en het aantoonbaar compliant zijn met de privacy wetgeving. Je beschikt over een duidelijke privacy visie en creëert hier draagvlak voor. Je bent het centrale aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur, het Directieteam Alliander en overig hoger management als het gaat om (complexe) vraagstukken op dit gebied. Je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en inrichten van privacy binnen Alliander en rapporteert over de voortgang. Je structureert en coördineert de activiteiten die nodig zijn om binnen Alliander ‘in control’ te zijn en blijven op het gebied van privacy. Je trekt samen op met de Functionaris voor Gegevensbescherming, de privacy jurist, de Chief Information Security Officer en de Privacy en Security Officers in de bedrijfsonderdelen om het Alliander Privacy beleid nader vorm te geven en te implementeren. De taken van de FG zullen eind 2020 onderdeel worden van jouw takenpakket. Je bent aanspreekpunt binnen Alliander op het gebied van privacy richting externe stakeholders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het Alliander verwerkingsregister en de kwaliteit ervan. Daarnaast ben je eigenaar van het proces voor het registreren en afhandelen van datalekmeldingen en zie je toe op de juiste naleving hiervan.

Het profiel

Je bent een autoriteit op je vakgebied en in staat om gemakkelijk binnen en buiten de organisatie te bewegen. Je verbindt mensen en weet relaties op te bouwen en te onderhouden. Je bent doortastend en vasthoudend, sensitief, tactisch, analytisch sterk, initiatiefrijk, realistisch evenals oplossingsgericht. Je hebt de gunfactor waardoor je mensen in beweging krijgt en resultaten boekt. Je helpt in brede zin risico’s te beheersen door er proactief mee aan de slag te gaan en te anticiperen op wat de buitenwereld van ons vraagt. Je bent in staat om complexe juridische theorie te vertalen in praktische oplossingen.

Verder heb je:

  • Een afgeronde academische bedrijfskundige, economische of juridische opleiding (zoals bedrijfskunde, bestuurskunde of rechtsgeleerdheid), aangevuld met opleidingen op het gebied van privacy;
  • Gedegen kennis van de Europese/Nederlandse privacy wet- en regelgeving;
  • Ruime werkervaring in een vergelijkbare senior functie;
  • Brede kennis en ervaring van risicomanagement en compliance;
  • Kennis van en ervaring met de energiemarkt is een pré.
Het aanbod

Een uitdagende en zeer afwisselende functie (voor tenminste 32 uur of fulltime, zijnde 38 uur) bij een organisatie die betrokken is bij maatschappelijke zeer actuele thema’s als de energietransitie. Uitstekend salaris en een set aan secundaire voorwaarden die je zelf kunt samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van extra vrije dagen of mogelijkheden voor ouderschapsverlof. Ook zijn er ruime vergoedingen voor opleidingen & trainingen.

Alliander wordt al jaren erkend als ‘Great Place to Work’, onder meer te danken aan het recent gerenoveerde prachtige kantoorpand Bellevue.

Een screening en eventueel een assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Indien je naar aanleiding van bovenstaande in aanmerking zou willen komen voor deze functie of meer informatie zou willen ontvangen, neem dan contact op met Regien Haarbosch of Hielke Bruin bij Voxius Executive Search, per mail via mail of telefonisch.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Contact

Hielke Bruin

Consultant (Partner)

+31 6 41 69 28 68
bruin@voxius.nl
LinkedIn

Harm Cammel

Consultant (Partner)

+31 6 22 90 61 08
cammel@voxius.nl
LinkedIn

Friso van Deursen

Consultant (Partner)

+31 6 54 72 63 06
vandeursen@voxius.nl
LinkedIn

Remco Feuth

Consultant

+31 6 41 52 26 55
feuth@voxius.nl
LinkedIn

Regien Haarbosch

Consultant

+31 6 55 34 88 32
haarbosch@voxius.nl
LinkedIn

Christine de Klein-Hagens

Consultant

+31 6 14 10 59 56
hagens@voxius.nl
LinkedIn

Judith van Haersma Buma

Consultant (Partner)

+31 6 41 90 85 17
vanhaersmabuma@voxius.nl
LinkedIn

Peter Milders

Consultant (Partner)

+31 6 43 15 34 87
milders@voxius.nl
LinkedIn

Terry Verheij

Consultant (Partner)

+31 6 48 47 50 57
verheij@voxius.nl
LinkedIn