Directeur – Stichting Reclame Code

Amsterdam
Status: Afgerond

Directeur – Stichting Reclame Code

Opdrachtgever

De Stichting Reclame Code (SRC) is de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame en speelt een belangrijke maatschappelijke rol. De organisatie bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Al meer dan 50 jaar is SRC de spil met betrekking tot zelfregulering van reclame. De SRC heeft hiertoe regels opgesteld waaraan reclame dient te voldoen (de Nederlandse Reclame Code, NRC) en heeft de Reclame Code Commissie (RCC) en het College van Beroep opgedragen te beoordelen of deze regels zijn overtreden. Zowel consumenten als bedrijven en andere organisaties die een klacht hebben over een reclame-uiting, kunnen deze indienen bij de onafhankelijke RCC. De RCC toetst of de betreffende reclame-uiting voldoet aan de regels in de Reclame Code. De aparte Afdeling Compliance van de SRC is ingesteld om vast te stellen of gevolg wordt gegeven aan geconstateerde overtredingen van die regels. Daarnaast biedt SRC het reclame-makend bedrijfsleven diensten aan om te voorkomen dat de regels worden overtreden. De organisatie heeft derhalve naast de verantwoordelijkheid van klachtenbehandeling ook een servicegerichte en dienstverlenende rol (preventie) richting de reclamebranche en klagers.

Positie

De directeur van de SRC heeft een zichtbare en eindverantwoordelijke positie in het hart van de Nederlandse reclamebranche. De rol is zeer divers: u bent verantwoordelijk voor en geeft leiding aan het Bureau van SRC waar op dit moment 14 medewerkers actief zijn. U bent continu in contact met de uiteenlopende stakeholders binnen Nederland en in Europa en u bent als vakvolwassen jurist een serieuze sparringpartner van de ervaren juristen binnen de organisatie. Daarnaast ontwikkelt u strategie en beleid en houdt contact met de achterban. De directeur rapporteert aan het bestuur van de stichting, bestaande uit de onafhankelijk voorzitter en de vertegenwoordigers van de vier pijlers waarin de deelnemende branche-organisaties zijn vertegenwoordigd (Adverteerders, Channel, Creatie en Consument & Maatschappij).

Profiel
  • Echte senior jurist die gewend is leiding te geven, ook aan inhoudelijke sterke juristen;
  • Kennis van/affiniteit met media-en reclamerecht en/of consumentenrecht;
  • Uitstekende netwerker, soepele communicator;
  • Hands-on manager met goed gevoel voor uiteenlopende belangen.
Aanbod
  • Mooie combinatie van verantwoordelijkheden, zowel strategisch, organisatorisch als juridisch
  • De eindverantwoordelijke functie binnen een bekende en maatschappelijk relevante organisatie
  • Leiding geven aan gemotiveerd en ervaren team
  • Impact kunnen maken op zowel nationaal als op Europees niveau

Indien u interesse heeft in deze positie of u zou graag meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Friso van Deursen of Hielke Bruin, telefoon 085 488 0000 of per mail via legal@voxius.nl. Discretie is vanzelfsprekend gewaarborgd.

Geen reactie's

Geef een reactie

Wij bemiddelen posities in

Legal en Compliance