General Counsel – Sanquin (Succesvol ingevuld)

General Counsel – Sanquin (Succesvol ingevuld)

De opdrachtgever

Sanquin Bloedvoorziening is een publiek-private organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. De organisatie is ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis. Op grond van de Wet inzake de bloedvoorziening is Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de behoefte aan bloedproducten.

De activiteiten van Sanquin zijn veelomvattend. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt zij bloedgroep- en immuunreagentia, verricht diagnostisch onderzoek voor ziekenhuizen, doet wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen en nascholing. Recent heeft een juridische herstructurering plaatsgevonden waarbij een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de publieke taak (bloedbank) en de taken binnen het commerciële domein (plasma producten, diagnostiek en reagentia), die zijn ondergebracht in vennootschapsrechtelijke entiteiten.

De omzet over 2015 bedroeg ruim 430 miljoen euro. Bij Sanquin werken ruim 2800 medewerkers binnen de verschillende disciplines. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, waar ook de Afdeling Juridische Zaken en het Secretariaat van de Raad van Bestuur zitten.

Als gevolg van de verdere professionalisering en ontwikkeling van commerciële activiteiten binnen Sanquin staat ook de Afdeling Juridische Zaken aan de vooravond van een verandering. In dat kader is de Raad van Bestuur op dit moment op zoek naar een General Counsel.

De positie

De General Counsel geeft leiding aan en draagt bij aan de ontwikkeling van een team van 3 juristen, waarbij uitbreiding van het team niet ondenkbaar is. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van brede juridische ondersteuning aan alle business units, de Concernstaf en de Raad van Bestuur van Sanquin. Naast het leidinggeven, het coachen van de (junior) juristen en het zijn van sparring partner van de Raad van Bestuur zal de General Counsel in nauwe samenwerking met de Business Principals in een stevige leidende rol aanwezig zijn bij het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van high-impact (internationale) commerciële contracten (o.a. partnership-, R&D-, joint venture- en licentieovereenkomsten).

Verder wordt van de General Counsel verwacht dat hij of zij:

  • op een pragmatische manier gevraagd en ongevraagd juridisch advies geeft aan de business units en de Raad van Bestuur;
  • verantwoordelijkheid draagt voor het behandelen van procedures en claims, waarbij tevens waar nodig externe (juridisch) adviseurs worden aangestuurd;
  • zorgdraagt voor het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving of wijzigingen als gevolg van jurisprudentie, voor zover van belang voor de organisatie;
  • actief bijdraagt aan het uitvoeren van juridische en multidisciplinaire projecten.

De General Counsel rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en zal waar nodig nauw samenwerken met de Secretaris van de Raad van Bestuur.

Het profiel

Voor deze positie zijn wij op zoek naar een stevige, proactieve en gemotiveerde kandidaat met een track record binnen de advocatuur en/of in het (inter)nationale bedrijfsleven. Als General Counsel heeft u aantoonbare ervaring met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van diverse, complexe (internationale) commerciële contracten, waar mogelijk aangevuld met kennis van het intellectuele eigendomsrecht, de (relevante regelgeving binnen de) farmaceutische sector c.q. het werken in een deal-gedreven organisatie. U bent organisatiesensitief en bent in staat om met een Raad van Bestuur te sparren over inhoudelijke zaken, die verder gaan dan alleen juridische zaken. Voorts heeft u business sense, bent u een bruggenbouwer en kunt u op een pragmatische, positieve manier bijdragen aan de verdere professionalisering van de organisatie in het algemeen en de Afdeling Juridische Zaken in het bijzonder. Naast uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift een voorwaarde.

Het aanbod

Een geweldige functie voor een ervaren jurist die vorm wil geven aan de positie en de afdeling Juridische Zaken binnen een organisatie, die midden in de maatschappij staat. Een positie waarbij zowel inhoudelijke als managerial werkzaamheden in een rol samenkomen. Marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Onze meest recente vacatures >

Geen reactie's

Geef een reactie

Wij bemiddelen posities in

Legal en Compliance