Manager Legal & Regulatory Affairs – EPZ

Borssele
Status: Afgerond

Manager Legal & Regulatory Affairs – EPZ

Onze opdrachtgever

Onze opdrachtgever is EPZ N.V. in Borssele. EPZ is met een kerncentrale en een windmolenpark de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland en tevens een uniek bedrijf in Nederland. Bij het bedrijf werken ongeveer 450 veelal hoogopgeleide medewerkers met grote installaties en een interessante techniek. Om de veiligheid te borgen investeert EPZ intensief in de kwaliteit van zowel de installaties als de medewerkers; veiligheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Voortdurende scholing van de werknemers is dan ook beleid bij EPZ. De activiteiten van het bedrijf worden juridisch begeleid door de afdeling Legal & Regulatory Affairs, op dit moment bestaande uit een vaste jurist en een Manager op interimbasis. Voor EPZ zijn wij op zoek naar een vaste Manager Legal & Regulatory Affairs.

De positie

In deze positie geeft u leiding aan de afdeling en bent u eindverantwoordelijk voor de juridische begeleiding van de activiteiten van EPZ. Uw taken bestaan onder andere uit het behandelen van (internationale) inkoopcontracten, corporate governance-aangelegenheden, compliance (gerelateerd aan de Kernenergiewet, het Euratom Verdrag en de verschillende vergunningen) en arbeidsrechtelijke zaken. Daarnaast volgt u relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving en zet u zo nodig acties in gang voor de implementatie daarvan. Ook zult u regelmatig contact hebben met de overheid, met de verschillende toezichthouders en met andere bedrijven die met nucleaire processen werken. Ten slotte behoren ook het begeleiden van juridische procedures en het aansturen van advocaten tot uw taken. U rapporteert in deze functie aan de CEO.

Het profiel
  • Ten minste 10 jaar juridische werkervaring waarvan enige jaren in een eindverantwoordelijke positie;
  • Ervaring in de energiesector is een pré, evenals ervaring op het snijvlak van publiek en privaat;
  • Analytisch, doelgericht en sterk in actief samenwerken;
  • Een goed ontwikkelde onderhandelingsdigheid.
Het aanbod
  • Een centrale positie in een hoogopgeleide en gespecialiseerde werkomgeving;
  • Betrokkenheid bij zowel publieke als private aangelegenheden in een bijzondere branche;
  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande in aanmerking zou willen komen voor deze functie of meer informatie zou willen ontvangen, neem dan contact op met Peter Milders of Robert Tol via 085 488 0000 of legal@voxius.nl

No Comments

Post A Comment

Wij bemiddelen posities in

Legal en Compliance