Secretaris RvB – Sanquin Bloedvoorziening (Succesvol ingevuld)

Secretaris RvB – Sanquin Bloedvoorziening (Succesvol ingevuld)

Onze Opdrachtgever

Sanquin Bloedvoorziening is een publiek-private organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. De organisatie is ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis. Op grond van de Wet inzake de bloedvoorziening is Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de behoefte aan bloedproducten.

De activiteiten van Sanquin zijn veelomvattend. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt zij bloedgroep- en immuunreagentia, verricht diagnostisch onderzoek voor ziekenhuizen, doet wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen en nascholing. Recent heeft een juridische herstructurering plaatsgevonden waarbij een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de publieke taak (bloedbank) en de taken binnen het commerciële domein (plasma producten, diagnostiek en reagentia), die zijn ondergebracht in vennootschapsrechtelijke entiteiten.

De omzet over 2016 bedroeg een kleine 390 miljoen euro. Bij Sanquin werken ruim 2.800 medewerkers binnen de verschillende disciplines. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, waar ook de Afdeling Juridische Zaken en het Secretariaat van de Raad van Bestuur zitten.

Als gevolg van de verdere professionalisering en ontwikkeling van commerciële activiteiten binnen Sanquin is ook de Afdeling Juridische Zaken aan een verandering onderhevig. In dat kader is de Raad van Bestuur op dit moment op zoek naar een Secretaris van de Raad van Bestuur (“RvB”) die tevens werkzaamheden gaat verrichten voor de Raad van Toezicht (“RvT”).

De Functie

De secretaris houdt zich onder andere bezig met:

 • het adviseren van de RvB op het gebied van juridische aspecten en het begeleiden van (besluitvormings)processen;
 • het fungeren als vraagbaak voor bestuurlijke en juridische getinte vragen;
 • het voorbereiden van rapportages ten behoeve van RvB en RvT;
 • het voorbereiden en procesmatig begeleiden van RvB vergaderingen;
 • het in samenwerking met het RvB-secretariaat zorgdragen voor het agenderen van onderwerpen, het samenstellen van de agenda van het RvB-overleg;
 • het coördineren en vastleggen van afspraken en besluiten voorvloeiend uit de wekelijkse RvB vergadering;
 • het volgen van relevante ontwikkelingen in de wetgeving en verzamelen van relevante jurisprudentie;
 • het adviseren over verbeteringen en bewaking van good governance en compliance management;
 • het ondersteunen van de RvB bij correspondentie, speeches en presentaties;
 • het signaleren van in- en externe kwesties die voor Sanquin van belang kunnen zijn;
 • het voorbereiden en ondersteunen van beleids- en besluitvorming en het opstellen van notities ter discussie;
 • het coördineren van interactie tussen RvB en RvT;
 • het coördineren van interactie en communicatie tussen Sanquin en Ministerie.

De secretaris rapporteert functioneel aan de voorzitter van de RvB en hiërarchisch aan de Directeur Juridische Zaken.

Het Profiel

Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als inhouse secretaris van een Raad van Bestuur en/of Raad van toezicht, bij voorkeur opgedaan binnen een non-profit omgeving of vergelijkbare omgeving. In totaal heb je tenminste 8 jaar werkervaring opgedaan als jurist. Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en goed ontwikkelde organisatiekennis en sensitiviteit. Je hebt ervaring met het opzetten en onderhouden van governancestructuren en compliance en je hebt goed bewustzijn van jouw plek in de organisatie. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Het Aanbod

Werken bij een professionele, maatschappelijke organisatie die geen overheidsfinanciering ontvangt en dus zelfstandig opereert. Sanquin heeft geen aandeelhouders en daarom hoeft Sanquin geen dividend (winstuitkering) te betalen. Hun opbrengsten worden weer geïnvesteerd in de organisatie. Voor nog meer onderzoek om patiënten te helpen, verdere procesverbetering en innovatie. Bovendien zorgt Sanquin er zo voor dat ze hun wereldwijd toonaangevende positie behouden. Sanquin is een organisatie waarbij informaliteit en professionaliteit heel goed samen gaan. De mensen die bij Sanquin werken zijn trots op hun werkgever. Sanquin biedt een full time functie met goede marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Onze meest recente vacatures >

Geen reactie's

Geef een reactie

Wij bemiddelen posities in

Legal en Compliance