Senior Legal Counsel met een focus op Privacy – Sanquin (Succesvol ingevuld)

Senior Legal Counsel met een focus op Privacy – Sanquin (Succesvol ingevuld)

Onze opdrachtgever:

Sanquin Bloedvoorziening is een publiek-private organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. De organisatie is ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis. Op grond van de Wet inzake de bloedvoorziening is Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de behoefte aan bloedproducten.

De activiteiten van Sanquin zijn veelomvattend. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt zij bloedgroep- en immuun reagentia, verricht diagnostisch onderzoek voor ziekenhuizen, doet wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen en nascholing.

Recent heeft een juridische herstructurering plaatsgevonden waarbij een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de publieke taak (bloedbank) en de taken binnen het commerciële domein (plasma producten, diagnostiek en reagentia), die zijn ondergebracht in vennootschapsrechtelijke entiteiten. Daarnaast bestaat er sinds 2017 een bedrijfsonderdeel dat zich specifiek richt op (i) het bevorderen van innovatie activiteiten binnen Sanquin, al dan niet middels samenwerking met derden, en (ii) valorisatie van Sanquin-kennis en IP.

De omzet over 2017 bedroeg 470 miljoen euro. Bij Sanquin werken ruim 2.800 medewerkers binnen de verschillende disciplines. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, waar ook de Afdeling Juridische Zaken en het Secretariaat van de Raad van Bestuur zitten.

Als gevolg van de verdere professionalisering en ontwikkelingen binnen Sanquin is ook de Afdeling Juridische Zaken aan een verandering onderhevig. In dat kader is Sanquin op dit moment op zoek naar een Senior Legal Counsel Privacy, die zich bezig gaat houden met alle voorkomende juridische vraagstukken en contracten, doch qua werkzaamheden en verantwoordelijkheid een focus zal hebben op Privacy.

De afdeling Juridische Zaken bestaat uit de Directeur Juridische Zaken en vijf juristen. Als senior jurist met een focus op privacy ben je onderdeel van de afdeling juridische zaken en rapporteert aan de Directeur JZ. Jouw werkzaamheden zullen voor ongeveer 50% betrekking hebben op Privacy. Voor het overige houd je je voornamelijk bezig met commerciële contracten. Daarnaast zul je onder meer nauw samenwerken met de IT-afdeling, Security en de Functionaris Gegevensbescherming. Samen met voornoemde disciplines ben je vanuit het juridische team het aanspreekpunt voor alle Privacyvraagstukken van Sanquin.

De functie:

De Senior Legal Counsel houdt zich onder meer bezig met:

• Bevorderen van Privacy-awareness in het kader van de verwerking van persoonsgegevens van donors, patiënten, personeel en overige relaties van Sanquin;
• Adviseren van collega’s (HR, Legal, Management als ook de overige bedrijfsonderdelen), op het gebied van Privacy-recht;
• Samen met collega juristen adviseren en contracteren voor de centrale organisatie en verschillende bedrijfsonderdelen van Sanquin (NDA’s, service agreements, commerciële contracten, samenwerkingsovereenkomsten, R&D, IP etc.).

Het profiel:

• Je hebt 5-10 jaar ervaring als in-house jurist waarvan een aantal jaren aantoonbare ervaring met Privacy- recht en contracteren;
• Ervaring in een innovatieve en/of R&D omgeving verdient aanbeveling, evenals affiniteit met een (medische) non-profit omgeving;
• Je draagt graag bij aan de verbetering van de juridische afdeling en de integratie van privacy daarbinnen;
• Je bent organisatiebewust, denkt ook buiten juridische kaders en weet verbinding te maken tussen verschillende disciplines binnen de organisatie (bijv, IT, Security, Legal, HR, Management);
• Je bent energiek, daadkrachtig, creatief en gedreven om kwaliteit te leveren; je hebt een open karakter, bent bereid om kennis te delen en in staat om mensen te verbinden;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Het aanbod:

Sanquin wil op een veilige manier de bloedvoorziening en transfusiegeneeskunde in Nederland bevorderen. Een maatschappelijke taak die van levensbelang is voor patiënten. Als jurist kun je er in belangrijke mate aan bijdragen om deze missie zo goed mogelijk uit te voeren. De juridische afdeling speelt een actieve rol in de professionalisering die binnen Sanquin gaande is. Daarbij biedt gezien de strenge regulering en gevoeligheid van de persoonsgegevens Sanquin een uitdagende omgeving voor een privacy professional.

Een full time dienstverband van 36 uur is het uitgangspunt, waarbij eventueel gewenste aanpassingen bespreekbaar zijn.

Onze meest recente vacatures >

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Contact

Hielke Bruin

Consultant (Partner)

+31 6 41 69 28 68
bruin@voxius.nl
LinkedIn

Harm Cammel

Consultant (Partner)

+31 6 22 90 61 08
cammel@voxius.nl
LinkedIn

Friso van Deursen

Consultant (Partner)

+31 6 54 72 63 06
vandeursen@voxius.nl
LinkedIn

Remco Feuth

Consultant

+31 6 41 52 26 55
feuth@voxius.nl
LinkedIn

Regien Haarbosch

Consultant

+31 6 55 34 88 32
haarbosch@voxius.nl
LinkedIn

Christine de Klein-Hagens

Consultant

+31 6 14 10 59 56
hagens@voxius.nl
LinkedIn

Judith van Haersma Buma

Consultant (Partner)

+31 6 41 90 85 17
vanhaersmabuma@voxius.nl
LinkedIn

Peter Milders

Consultant (Partner)

+31 6 43 15 34 87
milders@voxius.nl
LinkedIn

Terry Verheij

Consultant (Partner)

+31 6 48 47 50 57
verheij@voxius.nl
LinkedIn