Auteur: VoxiusBeheer

Insights / 19.03.2021

December 2020 | Financieel Dagblad  De opiniebijdrage 'De topman wordt vervolgd, maar de maatschappij betaalt de prijs' van Joris Struycken gaat helaas uit van de klassieke denkfout dat compliance-medewerkers worden geacht zich binnen hun organisatie als rechtshandhavers te gedragen (FD, 14 december). Vanwege een ‘vage norm’...

Insights / 19.06.2020

De lockdown als gevolg van Covid-19 was op zijn zachtst gezegd uitdagend. Een periode waar we nog lang van moeten herstellen, in de eerste plaats emotioneel en vervolgens economisch. Geschiedenis tot ver in de toekomst. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en staat de deur...

Insights / 31.03.2020

Judith van Haersma Buma, Voxius International Sinds de uitbraak van corona hebben de Nederlandse ziekenhuizen in sneltreinvaart er voor gezorgd (of gekozen) om de verdeling van (corona)patiënten over de beschikbare (IC)bedden centraal te regelen. Door middel van één computersysteem waarop alle ziekenhuizen in Nederland zijn of...

Insights / 21.09.2018

Op 1 november 2017 organiseerden VodafoneZiggo en Voxius een drukbezochte bijeenkomst met het thema ‘De Europese Privacy Verordening: bent u Privacy Compliant?’. De bijeenkomst maakt deel uit van de halfjaarlijkse cyclus van Compliance Round Tables, die Voxius organiseert voor bedrijfsjuristen en compliance professionals. De bijeenkomst werd...

Insights / 21.09.2018

Kennisdiner Compliance & Regulatory – 17 april 2018 In aanvulling op onze halfjaarlijkse Compliance Round Tables verzorgen wij ook kennisbijeenkomsten in kleine setting, voor compliance specialisten met vergelijkbare verantwoordelijkheden. In april 2018 heeft een selecte groep compliance specialisten tijdens een diner op locatie van gedachten gewisseld...