Skip to main content

Compliance Executive Search

Voxius Compliance heeft een nationale reputatie opgebouwd als ‘thought leader’ en staat bekend als hét executive search bureau voor compliance talent. Wij volgen de ontwikkelingen binnen dit vakgebied op de voet om onze opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren. Omdat we diepgaande branchekennis hebben opgebouwd, kunnen we onze klanten ondersteunen bij de vertaling van hun compliance strategie en doelstellingen naar teams en mensen. Van ontwerp tot levering: van organisatieontwerp en projectplanning tot levering van personeel voor compliance afdelingen.

Compliance Interim Management

Voxius werkt ook in tijdelijke projecten met hooggekwalificeerde kandidaten voor de posities van (Chief) Compliance Officer in uiteenlopende sectoren. De omvang van uw onderneming (wel of niet beursgenoteerd), uw bedrijfsstrategie, de industrie (wel of niet gereguleerd) alsmede de scope van uw werkzaamheden zijn enkele factoren die bepalen in welke mate uw organisatie behoefte heeft aan een professioneel compliance beleid. Een ervaren interim Compliance professional helpt u bij het opbouwen van een compliance afdeling om schade aan relaties, reputatieschade en mogelijke sancties door regelgeving te voorkomen.

Compliance Consulting

Ook voor advocaten- en notariskantoren is compliance in de afgelopen jaren een steeds groter en belangrijker onderwerp geworden door de toename en de omvang van het aantal compliance onderwerpen en ontwikkelingen in de publieke opinie. Niet alleen het interne compliance beleid en het voldoen aan alle wet- en regelgeving is leidend, maar er wordt ook in toenemende mate visie verwacht op maatschappelijke vraagstukken, naast de rol als adviseur van cliënten op diverse onderwerpen.

Op basis van onze ervaring, mede vanuit een diepgaande compliance expertise in het bedrijfsleven, kunnen wij uw team adviseren over, en helpen met, implementatie en het ontwikkelen van de bijbehorende kennis en kunde. Wat onze dienstverlening onderscheidt van anderen is eenvoudig: wij hebben in uw schoenen gestaan, begrijpen de uitdagingen en problemen waarmee u en uw team dagelijks en op lange termijn worden geconfronteerd en bieden u een breed scala aan inzichten en beproefde oplossingen.

Compliance Trend Report

In de periode september 2022 – mei 2023 heeft Voxius vertrouwelijke gesprekken gevoerd met 58 eindverantwoordelijke Compliance Professionals over de invulling en beleving van de compliance functie binnen de eigen onderneming. Dit heeft geresulteerd in een trendrapport dat inzicht geeft in de huidige status van compliance, trends en ambities voor de komende jaren. Lees het rapport hier >

Compliance Round Table

Sinds 2015 organiseren wij Round Tables over uiteenlopende compliance thema’s. Compliance en Legal professionals met een (gedeeltelijke) verantwoordelijkheid voor compliance, vinden het waardevol om het beleid van hun onderneming extern te toetsen. De setting van de Compliance Round Tables is een veilige omgeving om vele, vaak precaire onderwerpen te bespreken met andere compliance professionals die met hetzelfde bijltje hakken.

19 maart 2024 @ SHV Energy

Terugblik op de Voxius Compliance Round Table van 19 maart 2024:
Bereid je voor op de evolutie van Third Party Due Diligence!

Op 19 maart jongstleden kwamen maar liefst 50 toegewijde compliance professionals samen om te bespreken hoe ze kunnen anticiperen op de aanstaande vereisten voor Third Party Due Diligence. Dit onderwerp trok zoveel belangstelling dat de zaal bijna uit haar voegen barstte, waardoor Voxius voor het eerst in jaren genoodzaakt was om met een wachtlijst te werken.

Achtergrond:

De wettelijke verplichtingen met betrekking tot het screenen en rapporteren over derden worden de komende jaren aanzienlijk uitgebreid. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereist van grote bedrijven rapportage over diverse aspecten, variërend van CO2-uitstoot tot sociale impact, inclusief de betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten in de toeleveringsketen.

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is een internationale regeling ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij het identificeren en beperken van duurzaamheidsrisico’s in hun toeleveringsketens en inkoopactiviteiten. Beide richtlijnen zijn onderdeel van de Europese Green Deal, een ambitieuze strategie om de economie van de EU te verduurzamen.

De CSRD is reeds van kracht voor grote bedrijven die hun toeleveringsketen onderzoeken. Binnenkort zullen staten worden verplicht om de CSDDD om te zetten in nationale wetgeving, waardoor bedrijven gedwongen worden om hun toeleveringsketens te screenen om te voldoen aan rapportageverplichtingen met betrekking tot mensenrechten en milieunormen. Duitsland heeft al vrijwillig de Third Party Due Diligence wettelijk verankerd, en andere Europese landen zullen spoedig volgen.

De voorgestelde wetgeving roept vele vragen op: Hoe ver moet je teruggaan in de keten? Hoe controleer je leveranciers effectief? Hoe ga je om met de administratieve lasten? Zijn er geschikte tools beschikbaar? Deze vragen en meer werden uitvoerig besproken tijdens de recente Compliance Round Table.

Onze gastvrouw Marieke Bax, Group Ethics & Compliance Officer bij SHV Energy, gaf een inspirerende introductie over haar rol, gevolgd door een boeiende presentatie van Cherieke Doek, Director Global Compliance Program Management, en Celine Smeets, Head of Corporate & Regulatory bij het grondstoffen- en chemieconcern ICL Group. Zij deelden hun strategie voor de implementatie van toekomstige vereisten en benadrukten het belang van samenwerking met interne stakeholders. Hun pionierswerk omvatte de identificatie en beoordeling van risico’s, evenals het gebruik van een ‘supplier risk scorecard’ gekoppeld aan bestaande screeningtools. De sprekers benadrukten het belang van open dialoog met leveranciers om gezamenlijk te werken aan verbetering waar nodig. Bovendien gaven ze inzicht in hoe verschillende taken binnen hun organisatie zijn verdeeld, waaronder compliance, finance, HR en ESG-afdelingen.

Na de presentatie door ICL Group volgde een levendige plenaire discussie onder leiding van Roland Notermans van de Compliance Academie als moderator. Deze interactie zette zich voort tijdens de borrel, wat resulteerde in een zeer geslaagde bijeenkomst, waarbij de waardevolle inbreng van alle deelnemers centraal stond.

Voxius organiseert minimaal twee keer per jaar Compliance Round Tables over diverse compliance-onderwerpen, evenals andere kennis- en netwerkbijeenkomsten. Als u op de hoogte wilt blijven van onze initiatieven, neem dan gerust contact met ons op via compliance@voxius.nl.

5 februari 2024 @ KPMG Amstelveen

13 november 2023 @ Landgoed Zonheuvel in Doorn

10 oktober 2023 @ KPMG Amstelveen

26 juni 2023 @ Uber

25 april 2023 @  ProRail

20 september 2022 @ Van Doorne Advocaten

26 april 2022 @ SBM Offshore

15 februari 2022 @ Voxius

22 november 2021
Webinar

9 maart 2021
Webinar

13 oktober 2020
Webinar

22 januari 2020 @ Eastman Chemical

11 april 2019 @ Vanderlande

20 november 2018 @ Port of Amsterdam

22 mei 2018 @ KLM

17 april 2018 @ Voxius

1 november 2017 @ Vodafone/Ziggo

23 mei 2017 @ Heineken

15 maart 2017 @ gastcollege VU

8 november 2016 @ CocaCola

12 april 2016 @ Deloitte

1 december 2015 @ Fokker

9 juni 2015 @ Atradius