Skip to main content

Kennisdiner Compliance & Regulatory – 17 april 2018

In aanvulling op onze halfjaarlijkse Compliance Round Tables verzorgen wij ook kennisbijeenkomsten in kleine setting, voor compliance specialisten met vergelijkbare verantwoordelijkheden. In april 2018 heeft een selecte groep compliance specialisten tijdens een diner op locatie van gedachten gewisseld over het thema Bijzonder Toezicht.

Het onderwerp werd geïntroduceerd door Rinske Fieten, Corporate Compliance Officer bij ProRail. De 7 hierbij aanwezige compliance officers waren allen werkzaam in sectoren die in ruime mate met (bijzonder) toezicht van doen hebben: spoor, energie, telecom, publieke omroep en een toezichthouder zelf.

Tijdens de introductie schetste Rinske wat Bijzonder Toezicht betekent voor ProRail en op welke wijze tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de toezichthouder. De aanwezige compliance en risk officers gingen vervolgens met elkaar in gesprek en bespraken de belangrijkste uitdagingen waar zij in hun organisaties mee te maken hebben en hoe zij prioriteiten stellen.

De deelnemers ontdekten al snel dat er diverse parallellen zijn tussen de sectoren waarin zij werkzaam zijn. Er werd besproken in hoeverre het mogelijk is een relatie op te bouwen of een dialoog aan te gaan met de toezichthouder. En hoe ver ga je als je het niet eens bent met een bestuursbeslissing en is het mogelijk onafhankelijk te blijven en de integriteit van een bestuurder aan de kaak te stellen?

Een belangrijke conclusie daarbij was dat het essentieel is om je taak goed voor ogen te blijven houden en je -indien nodig- te verzekeren van rugdekking dan wel een integriteitscommissie aan te stellen. Tijdens het diner werd nog gesproken over: ‘agile’ werken, de houdbaarheidsdatum van een compliance functie en wat je wel/niet van een individu/collega kan verwachten als het gaat om integriteit.

Terugkijkend op de bijeenkomst constateren wij dat de kleinschalige opzet van de bijeenkomst vertrouwelijkheid bood, hetgeen ook de opzet is van dit soort kleinschalige bijeenkomsten. Zo’n discrete setting zorgt dat de deelnemers met open vizier kennis met elkaar kunnen delen, terwijl er tegelijkertijd ruimte is om kritisch mee te denken en van elkaars best practices te leren.

Voxius organiseert met regelmaat deze kleinschalige kennisdiners. Deze zijn op uitnodiging en sterk verbonden aan gezamenlijke uitdagingen van de deelnemende professionals in het Regulatory & Compliance domein.