Skip to main content

Voxius organiseert sinds 2015 Compliance Round Tables, bijeenkomsten over uiteenlopende compliance thema’s. Wij volgen de trends en ontwikkelingen binnen dit domein op de voet en bieden een platform voor professionals om met elkaar in vertrouwelijke setting van gedachten te wisselen. Het thema van 2021 is:

Compliance in de Advocatuur – toepassing van ‘best practices’ vanuit andere sectoren 

De leidende rol van compliance management is zowel in het bedrijfsleven als inmiddels ook in de advocatuur niet meer weg te denken. Bijna wekelijks doet zich een nieuw geval voor van falende governance en (legal) risk management. De spotlight is recent ook gezet op compliance en toezicht in de advocatuur en het notariaat. Daarnaast speelt ook de beweging waar juristen zich in hun werk steeds meer afvragen: “is it legal, or is it right?”

In maart 2021 organiseerde Voxius een virtuele discussie voor Compliance Officers in de advocatuur. Vrijwel alle Compliance Officers van de top 15 kantoren namen deel aan deze bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van ‘good compliance practices’ tussen de advocatuur, het bedrijfsleven, de financiële sector en de accountancy. Tijdens de virtuele discussie zijn de kritische succesfactoren onder de loep genomen en werd ingezoomd op de thema’s:

  • De balans tussen hard en soft controls;
  • Integriteit als basis van compliance;
  • Bespreekbaarheid compliance dilemma’s;
  • Pro activiteit in nieuwe normen;
  • Compliance governance en management.

Prof. dr. Muel Kaptein en Mr. Michael van Woerden traden op als moderatoren en wisten de deelnemers met praktijkvoorbeelden uit hun lange compliance carrière te inspireren. Het belichten van een breder perspectief en de onderlinge actieve inbreng van de deelnemers werd door iedereen zeer positief ervaren.

Inmiddels staat er voor het najaar 2021 een vervolgbijeenkomst voor compliance in de advocatuur gepland waarbij dieper op deze complexe compliance materie wordt ingegaan. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de eindverantwoordelijken voor compliance in de advocatuur (partners, portefeuillehouders in directie). Alleen al dit jaar zijn er genoeg issues voorgevallen die ons allen nopen om het compliance domein in de zakelijke dienstverlening, en dan in dit geval de advocatuur meer vorm en invulling te gaan geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan de inrichting of effectiviteit van compliance, de juiste agenda in de bestuurskamer of de wijze waarop het belang van compliance wordt uitgedragen (the tone at the top). Maar ook onderwerpen als hoe compliance leeft bij alle medewerkers, en hoe zij zelf in gesprek zijn daarover, vragen om meer aandacht van bestuur en/of managing partners.

Mocht compliance tot uw verantwoordelijkheden behoren, en wilt u graag op de hoogte gehouden worden van de volgende Compliance Round Tables, dan kunt u mailen naar: haarbosch@voxius.nl