Skip to main content

Lees hier ons Compliance Trend Report 2023

Kwaliteit boven kwantiteit

Het onderzoek is gebaseerd op persoonlijke interviews met de compliance managers. Dit vanwege de verschillen tussen de deelnemende bedrijven onderling en het verschil in volwassenheid van de diverse compliance programma’s. De deelnemers beantwoordden kwalitatieve vragen over huidige compliance behoeften, de status van het programma, ambities voor de komende jaren etc. Het Trend Report reflecteert de trends die zijn waargenomen tijdens alle interviews.

Enkele trends

Het onderzoek laat een aantal interessante trends zien waar wij hier enkele van zullen noemen:

  • 35% van de geïnterviewde compliance officers zou de effectiviteit van hun programma graag (beter) kunnen meten;
  • 71% van de deelnemers heeft te maken gehad met compliance-incidenten. Slechts de helft reageerde hierop met nieuwe nalevingsvereisten en/of aanvullende training;
  • Meer dan de helft (56%) van de deelnemers heeft een risk based (defensief) compliance programma;
  • Compliance is vaak niet (tijdig) op de hoogte van de bedrijfsplannen van interne stakeholders: slechts 29% ontvangt de plannen op tijd om compliance doelen te kunnen integreren.
Compliance ‘feeling’

Uit het onderzoek blijkt voorts dat bedrijven zich er steeds meer van bewust zijn dat het loont om zich te profileren als een aantrekkelijke marktpartij. Klanten, leveranciers én personeel willen zich graag verbinden aan een onderneming waar de bedrijfsvoering integer en ethisch is. Vooral met betrekking tot ESG realiseren ondernemingen zich dat meer aandacht hiervoor leidt tot waardecreatie. ‘Compliance gives us a competitive edge’.

De meeste ondernemingen hanteren nog een defensief programma, maar het belang van een goed compliance beleid wordt steeds meer erkend. De drijvende kracht verschuift van:

Extern gemotiveerd: naleven van wet- en regelgeving (vermijden van boetes en reputatieschade);

Naar:

Intern gemotiveerd: intrinsiek willen bijdragen aan een betere wereld voor interne en externe stakeholders.

Het nut van compliance

Hoe laat je het management zien dat een compliance programma werkt en hoe meet je bijvoorbeeld een open cultuur? Momenteel worden er verschillende methoden gebruikt om de effectiviteit te evalueren: risicobeoordelingen, training van medewerkers, incidentenbeheer, audits, exit gesprekken enz.

Van de deelnemers aan het onderzoek zou 35% graag over meer data beschikken om de effectiviteit van compliance te laten zien. Software tools kunnen voor een deel in deze wens voorzien (speak up, 3rd party screening, privacy etc) maar het uiteindelijke nut van compliance zal altijd van het interne draagvlak afhangen. Een schone taak voor de compliance officer om in deze behoefte te blijven voorzien.

Het Compliance Trend Report 2023 is hier beschikbaar.

Regien Haarbosch,
Partner Compliance Management Voxius