Skip to main content

Verschenen in Mr. Magazine december 2017
Door mr. Hielke Bruin (Partner, Voxius)

Met deze uitgave van Mr. komt er een eind aan de periode, waarin we het blad vanaf de oprichting zakelijk en inhoudelijk hebben ondersteund. Er is veel veranderd in juridisch Nederland sinds de eerste uitgave van Mr. in dat verre verleden. Kunt u zich nog herinneren dat advocaten vroeger met een dictafoon en een eigen secretaresse werkten? En dat er voor hun dienstverlening op basis van uren maal tarief werd gefactureerd? En dat het belang van de klant toch echt minder relevant was dan het welvaren van de maatschap? Of dat een senior bedrijfsjurist zelf een NDA maakte? Of dat die legal counsel enkele dagen bezig was met een nieuw contract voor een deal, die zich een week eerder in een iets andere, maar zeer vergelijkbare context ook al voordeed? En dat Richard Susskind en Ben Heinemann nog hip waren en telkens werden uitgenodigd bij client events?

Gelukkig is nu alles beter. We hebben nu Legal Tech, werken Lean, richten flexpools in en verrichten onze Legal consultancy voortaan binnen alternative pricing arrangements om een efficiency slag te maken, waarin service and product optimization en client focus centraal staan. Hiervoor zijn T- of Pi-shaped lawyers nodig, die bij voorkeur pas na hun bachelor tot jurist worden omgevormd en voordien zijn geschoold als ruimtevaart-technoloog, historicus of marketeer. Klanten denken in commodities en unbundling en werken nauw samen met hun advocaten en notarissen op basis van transparantie en gelijkwaardigheid.

Om het commentaar van een nuchtere Rotterdammer bij de BBC op de verwachting van een soft Brexit te quoten: “dromen doe je ’s nachts”.

De meeste gedragingen uit dat verre verleden zijn helaas nog steeds gemeengoed. Het verschil in denken tussen advocatuur en klant/onderneming lijkt nog even diepgeworteld als 20 jaar geleden te zijn. Nog steeds moet je goed kijken voordat je binnen uitingen van dienstverleners het woord “client” tegenkomt. De meeste General Counsel verzuchten nog steeds dat het advies van hun outside counsel ongeschikt is voor communicatie met directie of RvC.

Toegegeven, het is primair aan de klant om zijn adviseur erop te wijzen dat de wereld is veranderd. Dat de Legal department binnen een multinational andere uitdagingen heeft dan het managen van een M&A-deal. Het risico dat veel advocaten en notarissen echter nemen is dat hun klanten doorontwikkelen en dat deze op een gegeven moment constateren beter af te zijn met een andersoortige ondersteuning. Te hopen is dat het kantoor tegen die tijd is gevuld met raketgeleerde advocaten, die naast hun Bar Exam ook voldoende kennis hebben van bedrijfskundige of technologische processen om wel de taal van de onderneming te spreken.