Skip to main content

Sylvie Bleker is hoogleraar Compliance & Integriteitsmanagement aan de Economische Faculteit van de VU Amsterdam. Het onderwerp staat tegenwoordig volop in de belangstelling, maar begin jaren 90 was dat wel anders vertelt Bleker. Toen zij begin jaren 90 wilde promoveren op het onderwerp kon zij geen begeleider vinden; men vond het onderwerp onvoldoende interessant. Uiteindelijk promoveerde zij in 1995, een maand voordat Shell in opspraak kwam door de opstand van het Ogoni-volk in de Nigerdelta tegen de milieuvervuiling als gevolg van de oliewinning in dat gebied. Ogoni-voorman Ken Saro-Wiwa werd daarop door de Nigeriaanse autoriteiten geëxecuteerd. Toen is volgens Bleker het compliance- en integriteitsvraagstuk pas echt gaan leven in Nederland. Bleker heeft vele bedrijven geassisteerd bij de opzet en implementatie van compliance. Dikke handboeken met regeltjes schrijven heeft volgens haar slechts beperkt zin, die verdwijnen in een la, je moet het levend houden. Vooral fouten kunnen daarbij helpen, daarvan kan volgens haar veel geleerd worden.

Regels naleven
Centraal staat volgens Bleker de handelende mens. Zij zegt anders naar de mens te zijn gaan kijken na haar kennismaking met de boeken van Charles Darwin, en in het bijzonder zijn boek The descent of man. Het bleek voor haar een eye opener. Darwin maakt onder andere duidelijk hoe mensen in groepen opereren en waarom zij regels wel of niet naleven. En regels naleven is volgens Bleker essentieel, zonder dat ontaardt het in chaos.
Bleker: ‘Je zag dat bijvoorbeeld bij het ontstaan van de financiële crisis in 2007. Mensen blijven dezelfde fouten maken en kunnen zich maar niet ontdoen van opsmuk, terwijl de mens in zijn pure vorm het mooiste is. Door een beroep te doen op het menszijn is men eerder geneigd de regels te aanvaarden en na te leven. Handboeken met gedragscodes zijn onvoldoende.’

Samenwerking met Voxius
Bleker heeft de afgelopen periode een samenwerking opgebouwd met Voxius. Zo werd gezamenlijk een workshop georganiseerd voor studenten en oud-studenten van Bleker; onderwerp was compliance in de sport, ingeleid door onder andere Volkskrant-journalist Willem Feenstra (over match fixing) en advocaat Michiel van Dijk van CMS (over doping). Daarnaast is de samenwerking gericht op het aan elkaar knopen van de wederzijdse netwerken. Ook voert Voxius regelmatig gesprekken met door Bleker aangedragen mensen uit de compliance-wereld die over hun loopbaan willen spreken en helpt Voxius haar met het invullen van vacatures uit haar netwerk.

Bleker werkt graag met Voxius. Bleker: ‘Het draait allemaal om vertrouwen, ik moet het gevoel hebben dat mensen die met zoiets belangrijks als hun loopbaan bezig zijn, in goede handen zijn. Zij praten per slot over een belangrijke stap in hun leven. Voxius biedt de deskundigheid en betrouwbaarheid die daarvoor nodig zijn. Ik stuur mensen dan ook graag naar hen door.’