Skip to main content

Sinds de uitbraak van corona hebben de Nederlandse ziekenhuizen in sneltreinvaart er voor gezorgd (of gekozen) om de verdeling van (corona)patiënten over de beschikbare (IC)bedden centraal te regelen. Door middel van één computersysteem waarop alle ziekenhuizen in Nederland zijn of op korte termijn worden aangesloten, zodat in real time kan worden gezien hoeveel bedden er in welke regio/ziekenhuis nog vrij zijn voor (corona)patiënten. Helaas kan ook een dergelijk systeem niet voorkomen dat de bedden op een gegeven moment wellicht ‘op’ zijn. Het concept van Resource Management is daarmee niet ineens achterhaald.

In mijn vorige baan als Resource Manager bij een internationaal advocatenkantoor zorgde ik voor het verdelen van nieuwe zaken over de advocaat-stagiaires en advocaat-medewerkers. Nieuwe zaken werden via de partners, counsel en senior-medewerkers bij mij neergelegd om te verdelen over de stagiaires en medewerkers, die mij wekelijks voorzagen van hun beschikbaarheid voor de komende week/weken. Real time beschikbaarheid was overigens toch nog en vooral mensenwerk, maar werd goed ondersteund met beschikbare software. Organisaties die goede manier van Resource Management hanteren zijn in de regel succesvoller. Zowel extern door het bieden van snelle en kwalitatieve service (optimale bezetting van de workforce) als intern door het breder en gelijkwaardiger opleiden van jonge(re) collega’s (minder uitstroom, hogere medewerkerstevredenheid).

In de wereld van consultancy is deze methodiek al jaren in gebruik, maar binnen de advocatuur een vrij ‘revolutionair’ begrip, merkte ik helaas al snel. Toch kan central staffing voor advocatenkantoren (en ook zeker voor grotere Legal departments in het bedrijfsleven) een ideale manier zijn om werk gelijkwaardiger te verdelen over de beschikbare mensen. In beginsel ervaren dan alle teamleden een soortgelijke werkdruk en kunnen ze een vergelijkbare inhoudelijke ontwikkeling doormaken. Ook leidt central staffing tot meer efficiëntie, waardoor met dezelfde hoeveelheid menskracht er meer output kan worden geleverd.

Daarnaast kan technology worden ingezet op de relatief standaard processen (het automatiseren van bepaalde document reviews, corporate housekeeping, billings management, etc.), waardoor de stagiaire, medewerker of legal counsel een meer uitdagende cq steilere ontwikkelingscurve kan doormaken.

Tenslotte, als men bereid is om central staffing niet alleen in de eigen praktijkgroep/legal department, maar kantoorbreed door te voeren, kan verstandig resource management een uitstekende oplossing bieden in geval van piekbelasting in de werkdruk door incidentele, heftige conjunctuurschommelingen. Een uitgelezen manier voor optimale dienstverlening onder hoge druk én het behoud van goed werkgeverschap!

Maart 2020, Judith van Haersma Buma

Neem gerust contact op met Judith van Haersma Buma, of een van mijn collega’s bij Voxius.