Jurist – Stichting Wakker Dier (Succesvol ingevuld)

Jurist – Stichting Wakker Dier (Succesvol ingevuld)

Onze opdrachtgever

Campagneorganisatie Stichting Wakker Dier is de grootste, exclusief op landbouwhuisdieren gerichte organisatie die zich inzet voor het bevorderen van het welzijn van dieren in de veehouderij in Nederland. Wakker Dier stimuleert de biologische veeteelt en bevordert de consumptie van plantaardige voeding. Ze geeft voorlichting aan consumenten en benadert producenten, winkels, restaurants en overheden en spreekt die aan op hun imago. De stichting werkt zonder subsidies van de overheid of sponsorbijdragen van het bedrijfsleven.

Van oudsher voert Wakker Dier publiekscampagnes om het aantrekkelijk te maken voor bedrijven om diervriendelijke stappen te laten zetten. Zo kwam er een eind aan de verkoop in de supermarkten van legbatterij-eieren, blank kalfsvlees, varkensvlees van onverdoofd gecastreerde biggen en de plofkip. Sinds het voorjaar van 2007 verkopen bijna alle supermarkten melk met weidegarantie. Wakker Dier voert vooral campagne met mediagenieke acties en radio- en tv-spots.

Wakker Dier heeft de ANBI-status en is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven, waarmee de organisatie laat zien te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. De stichting heeft ruim 34.000 donateurs, die voorzien in ruim 80% van de inkomsten. Overige inkomsten zijn vooral nalatenschappen en schenkingen. Sinds 2016 ontvangt Wakker Dier jaarlijks 0,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.

Wakker Dier heeft in de loop der jaren een professionele organisatie neergezet met op dit moment 16 medewerkers, een (meewerkend) vierkoppig bestuur en een Raad van Toezicht. Wakker Dier wint prijzen voor haar transparante jaarverslagen en besteedt veel aandacht aan professionaliteit in de uitvoering en uitstraling van haar werk.

Doel en achtergronden van de positie
 • Wakker Dier voert op verschillende manieren campagne om de dieren in de vee-industrie een beter leven te geven. Oogmerk is om zowel de industrie als de consument wakker te schudden en te doen inzien dat een dierwaardig leven voor alle dieren in de veehouderij haalbaar en betaalbaar is. De campagnes zijn ingestoken op verschillende domeinen:
 • het aanspreken van bedrijven en A-merken op dierenleed en hen vragen actie te ondernemen. Zo kan het aanbod van producten uit de vee-industrie worden terug gedrongen;
 • bewustwording;
 • voorlichting;
 • wetgevingsbeïnvloeding.

Vanuit de insteek van wetgevingsbeïnvloeding is de ambitie om onder meer via het onontgonnen terrein van “open normen” te proberen winst te behalen voor het dierenwelzijn middels het afdwingen van jurisprudentie. Wakker Dier heeft de stellige overtuiging dat er met een structurele academische benadering en met de wet in de hand verbetering voor landbouwdieren af te dwingen is op basis van reeds jarenlang bestaande (veelal Europese) dierenwelzijnsregels.

Al in 2013 startte Wakker Dier haar eerste handhavingsprocedure tegen het onthouden van water en voer aan pasgeboren eendagskuikens in broederijen. Na een jarenlange juridische strijd won Wakker Dier in 2018 deze zaak op grond van een open norm die voedering naar fysiologische behoefte verplicht. Hierna besloot ook het Ministerie van LNV in 2019 dat de kuikens recht hadden op voer en water. Zo krijgen 600 miljoen kuikens per jaar in Nederland nu een diervriendelijkere start van hun leven.

Stichting Wakker Dier heeft de ambitie en onderbouwde verwachting dat nieuwe jurisprudentie tot een nieuw handhavingsbeleid zal leiden in Nederland. Daarnaast zijn er ook uitrolmogelijkheden naar andere Europese landen.

Vanuit deze optiek komen wij graag in contact met betrokken en voor dit streven gemotiveerde kandidaten, die zich als jurist in dienst van Stichting Wakker Dier bezig gaat houden met het zorgdragen voor onder meer de invulling van “open normen” in (Europese) regelgeving door het creëren van jurisprudentie ter bevordering van het dierenwelzijn.

De functie

Als jurist ben je samen met de beleidsmedewerker voor Dierenwelzijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de campagne uit oogmerk van wetgevingsbeïnvloeding. Je draagt zorg voor de juridische knowhow, vaak in samenwerking met externe advocaten. Je coördineert en ziet toe op uitvoering van juridische procedures en bepaalt de strategie van individuele rechtszaken. Je maakt deel uit van het (bredere) campagneteam met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor realisatie van de campagnedoelen in de meerjarenplannen.

Concreet:

 • Je bepaalt mede de doelstelling van de juridische campagne en strategie voor de korte en lange termijn;
 • Je helpt mee mogelijke rechtszaken te bepalen, de kansen te beoordelen en te selecteren;
 • Je bepaalt en bewaakt de strategie per juridische procedure;
 • Je voert juridisch onderzoek en WOB procedures uit of laat ze uitvoeren;
 • Je voert juridische procedures; van het schrijven van handhavingsverzoeken t/m woordvoering ter zitting. Dit i.s.m. de beleidsmedewerker en de extern advocaat;
 • Je zorgt dat je op de hoogte blijft van jurisprudentie en wetsontwikkeling;
 • Als lid van het grotere campagneteam help en denk je mee om de algemene campagnestrategie te evalueren en verder te ontwikkelen;
 • Je biedt hulp in andere campagnes o.g.v. juridische ondersteuning;
Het profiel

Je bent een gedreven jurist(e) die op innovatieve wijze vakkennis wil inzetten voor de dieren in de veehouderij. Je kent de weg in wetgeving en in beleid. Strategisch juridisch en vernieuwend denken gaat je goed af, terwijl je ook uitvoerend effectief bent.
Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding Nederlands recht en over relevante werkervaring in een professionele omgeving. Ervaring met het voeren van juridische procedures, beleids- en of wetsontwikkeling en met handhaving en handhavingsinstanties is een pré.
Je bent een stevige persoonlijkheid met gevoel voor humor en je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. Je bent positief ingesteld, je bent een aanpakker en functioneert goed in een team.

Aanbod

Wakker Dier biedt jou de mogelijkheid om je binnen een bevlogen, hecht team in te zetten om dieren een beter leven te geven. Je maakt deel uit van een team dat zich gaat inzetten voor een nieuwe grensverleggende campagne vol ambitie. Er is budget en ondersteuning gealloceerd om de gezamenlijke ambitieuze doelen te realiseren.

Een professionele werkomgeving die zelfsturing en kwaliteit stimuleert en ondersteunt, met flexibele werktijden en een goede werk/privé-balans. Goede faciliteiten voor thuiswerken en een mooie werklocatie in Amsterdam.

Contact

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande in aanmerking willen komen voor deze functie of zou je meer informatie willen ontvangen, neem dan contact op met Terry Verheij via telefoon (085 488 0000) of per mail.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Contact

Hielke Bruin

Consultant (Partner)

+31 6 41 69 28 68
bruin@voxius.nl
LinkedIn

Harm Cammel

Consultant (Partner)

+31 6 22 90 61 08
cammel@voxius.nl
LinkedIn

Friso van Deursen

Consultant (Partner)

+31 6 54 72 63 06
vandeursen@voxius.nl
LinkedIn

Remco Feuth

Consultant

+31 6 41 52 26 55
feuth@voxius.nl
LinkedIn

Regien Haarbosch

Consultant

+31 6 55 34 88 32
haarbosch@voxius.nl
LinkedIn

Christine de Klein-Hagens

Consultant

+31 6 14 10 59 56
hagens@voxius.nl
LinkedIn

Judith van Haersma Buma

Consultant (Partner)

+31 6 41 90 85 17
vanhaersmabuma@voxius.nl
LinkedIn

Peter Milders

Consultant (Partner)

+31 6 43 15 34 87
milders@voxius.nl
LinkedIn

Terry Verheij

Consultant (Partner)

+31 6 48 47 50 57
verheij@voxius.nl
LinkedIn