Senior Legal Counsel met een focus op intellectueel eigendom – Sanquin (Succesvol ingevuld)

Senior Legal Counsel met een focus op intellectueel eigendom – Sanquin (Succesvol ingevuld)

Onze opdrachtgever

Sanquin Bloedvoorziening is een publiek-private organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. De organisatie is ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis. Op grond van de Wet inzake de bloedvoorziening is Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de behoefte aan bloedproducten. De activiteiten van Sanquin zijn veelomvattend. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt zij bloedgroep- en immuun reagentia, verricht diagnostisch onderzoek voor ziekenhuizen, doet wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen en nascholing. Recent heeft een juridische herstructurering plaatsgevonden waarbij een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de publieke taak (bloedbank) en de taken binnen het commerciële domein (plasma producten, diagnostiek en reagentia), die zijn ondergebracht in vennootschapsrechtelijke entiteiten. Daarnaast bestaat er sinds 2017 een bedrijfsonderdeel dat zich specifiek richt op (i) het bevorderen van innovatie activiteiten binnen Sanquin, al dan niet middels samenwerking met derden, en (ii) valorisatie van Sanquin-kennis en IP. De omzet over 2017 bedroeg 470 miljoen euro. Bij Sanquin werken ruim 2.800 medewerkers binnen de verschillende disciplines. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, waar ook de Afdeling Juridische Zaken en het Secretariaat van de Raad van Bestuur zitten. De afdeling Juridische Zaken bestaat uit de Directeur Juridische Zaken en vijf juristen. Als gevolg van de verdere professionalisering en ontwikkeling van commerciële activiteiten binnen Sanquin is ook de Afdeling Juridische Zaken aan een verandering onderhevig. In dat kader is Sanquin op dit moment op zoek naar een Senior Legal Counsel, die zich met name bezig gaat houden met Business Development, Intellectueel Eigendomsrecht en Commerciële Contracten.

De positie

De senior legal counsel houdt zich onder andere bezig met:

 • Contracting voor de verschillende divisies rond zowel reguliere, primaire processen als voor specifieke commerciële (en/of R&D) samenwerkingen;
 • Contracting voor de centrale organisatie, zoals onder meer service agreements, huur & vastgoed en aanbestedingen;
 • IP & Licentie werk, zowel wat betreft het creëren van awareness in de Research en de specifieke business onderdelen als het begeleiden van specifieke activiteiten;
 • Regulatory compliance rond generieke expertises als mededingingsrecht en privacy en medisch specifieke kennis voortvloeiende uit de Wet Inzake Bloedvoorziening, Geneesmiddelenwet en Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal;
 • Juridische begeleiding en implementatie van organisatie brede projecten;
 • het volgen van relevante ontwikkelingen in de wetgeving en verzamelen van relevante jurisprudentie;
 • het signaleren van in- en externe kwesties die voor Sanquin van belang kunnen zijn; De Senior Legal Counsel rapporteert aan de Directeur Juridische Zaken.
Het profiel
 • Je hebt 8-10 jaar ervaring als in-house jurist en bent bovenal een teamplayer,
 • Je hebt affiniteit met een medisch academische omgeving en/of een non-profit omgeving;
 • Je hebt een goed gevoel voor organisatorische verhoudingen en goed ontwikkelde organisatiekennis en sensitiviteit;
 • Je bent je bewust van jouw plek en rol in de organisatie en bouwt proactief de juiste bruggen tussen organisatiebelangen en juridische kaders;
 • Je hebt interesse om een volgende stap in de professionalisering van de juridische afdeling te helpen maken;
 • Je weet juridische aspecten praktisch te vertalen en te behandelen voor de interne klanten;
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Het aanbod

Werken bij een professionele, maatschappelijke organisatie die geen overheidsfinanciering ontvangt en dus zelfstandig opereert. Sanquin heeft geen aandeelhouders en daarom hoeft Sanquin geen dividend (winstuitkering) te betalen. Hun opbrengsten worden weer geïnvesteerd in de organisatie. Voor nog meer onderzoek om patiënten te helpen, verdere procesverbetering en innovatie. Bovendien zorgt Sanquin er zo voor dat ze hun wereldwijd toonaangevende positie behouden. Sanquin is een organisatie waarbij informaliteit en professionaliteit heel goed samen gaan. De mensen die bij Sanquin werken zijn trots op hun werkgever. Sanquin biedt een full time functie met goede marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Onze meest recente vacatures >

Geen reactie's

Geef een reactie

Wij bemiddelen posities in

Legal en Compliance