Skip to main content

Als leverancier van duurzame warmte is Eteck een snelgroeiende en ambitieuze organisatie

De opdrachtgever

Eteck, van origine het Haagse familiebedrijf Van Eck, is opgericht in 1895 en sinds 2017 gedeeltelijk PE-owned. Als leverancier van duurzame warmte is het een snelgroeiende en ambitieuze organisatie, die een leidende speler is binnen de verduurzaming van de Nederlandse warmtevraag op de particuliere én zakelijke markt. Ultimo 2019 ontving Eteck de prijs voor het meest duurzame warmtenet en ontving in 2019 voor de 8e keer op rij de FD Gazelle Award, voor het snelst groeiende bedrijf van Nederland. Het hoofdkantoor is momenteel gevestigd in Voorburg. Er werken ruim 110 mensen met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 40 jaar. De organisatie bestaat uit ontwikkelaars, project managers, customer care, asset management en beheer & onderhoud.

Eteck richt zich op het leveren van duurzame warmte en ontwikkelt daarvoor duurzame collectieve warmte- installaties om op die manier de lokale levering van warmte & koude en eventueel warm tapwater voor klanten in geheel Nederland te verzorgen. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van lokale bronnen van “omgevingsenergie”. Daartoe maakt Eteck gebruik van warmte uit onder andere oppervlaktewater, restwarmte van industrie/winkels en zonnewarmte (energiedaken). Omdat opwekking en afgifte meestal niet gelijktijdig lopen, wordt er gebruik gemaakt van bodemopslag (Warmte Koude Opslag – WKO) om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Op dit moment heeft Eteck meer dan 250 projecten gecontracteerd in de woningbouw, utiliteit en retail met in totaal meer dan 65.000 (woning equivalente) aansluitingen.

Het aantal projecten zal op korte en (middel)lange termijn blijvend toenemen, onder meer omdat Nederland de komende jaren van “het gas af gaat”. Eteck heeft in haar missie het realiseren van maximale impact op deze verduurzamingslag. Met deze constante groei en met de invoering van de nieuwe Warmtewet neemt de vraag naar hoogwaardige strategisch juridische ondersteuning toe en is de organisatie de juridische afdeling aan het herpositioneren.

Ter uitbreiding van het juridische team (8 FTE) is ruimte voor een Medior én een Senior Legal Counsel.

Het juridisch begeleiden van commerciële onderhandelingen met banken, ontwikkelaars, gemeenten, provincies, aannemers, installateurs en verzekeraars

De positie

De Legal Counsel draagt – afhankelijk van senioriteit – zorg voor:

 • Het juridisch ondersteunen/ontzorgen van (een deel van) de Eteck organisatie, en heeft daarbij (meer algemeen) oog voor de rechtmatigheid van commerciële transacties;
 • Advies over wettelijke rechten en verplichtingen, en (meer specifiek) met betrekking tot het uitonderhandelen van operationele contracten;
 • Het op orde zijn en op orde blijven van een actuele set standaard contracten, alsmede de uitrol en implementatie van het bijbehorende/juiste contracteringsproces binnen de Eteck organisatie;
 • Opzet en beheer van het contractmanagementsysteem van Eteck;
 • Het zelfstandig verstrekken van (gevraagd en ongevraagd) juridisch advies aan Eteck collega’s over de contractering van operationele contracten alsmede het afhandelen/begeleiden/bewaken van de bijbehorende contracteringsprocessen binnen het bedrijf;
 • Het zelfstandig voeren van commerciële onderhandelingen van voornoemde operationele contracten met derden (o.a. ontwikkelaars, aannemers, installateurs, banken, overheden en verzekeraars).

Meer specifiek houd je je bezig met:

 • Het juridisch begeleiden van commerciële onderhandelingen/uitonderhandelen van voornoemde operationele contracten met derden (o.a. banken, ontwikkelaars, gemeenten/provincies, aannemers, installateurs en verzekeraars);
 • Het actief betrokken zijn bij het opstellen, voortdurend verbeteren en up-to-date houden van alle (standaard) operationele contracten, zoals: realisatieovereenkomsten en exploitatieovereenkomsten (ontwikkelaar/opdrachtgever), projectovereenkomsten (installateur/opdrachtnemer) en beheer- & onderhoudsovereenkomsten (installateur/opdrachtnemer);
 • Het (verder) op orde brengen en op orde houden van een actuele set van voornoemde standaard operationele contracten;
 • Het (verder) uitrollen en implementeren van het bijbehorende/juiste contracteringsproces binnen de Eteck organisatie;
 • Het afstemmen met extern betrokken legal suppliers (inzake adviezen, procedures, geschillen en conflicten met betrekking tot contractering van operationele contracten waar Eteck bij is betrokken);
 • Afhankelijk van je ervaring rapporteer je aan de Senior Legal Counsel dan wel aan de General Counsel.

Verbintenissenrecht en verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Het profiel

 • Samen met de rest van de leden van het juridische team draag je zorg voor een goede sfeer en dito balans in het team, door een (pro)actieve bijdrage aan het realiseren van de jaardoelen. Je beschikt over de nodige zelfrelativering en humor;
 • Je hebt een afgeronde juridische opleiding op WO-niveau;
 • Je hebt gedegen kennis van het verbintenissenrecht en verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Kennis van de Warmte- en Waterwet zal als een pré zal worden ervaren, net als ervaring met het opzetten van een contractmanagementsysteem;
 • Je beschikt over aantoonbaar vergelijkbare werkervaring bij voorkeur als Legal Counsel in bouw-/vastgoedbedrijf (aannemer, installateur, ontwikkellaar);
 • Uitstekende mondelinge- en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je hebt kennis van of affiniteit met de markten waarin Eteck actief is: o.a. energiemarkt, bouw- en projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, infrastructuur.

Een mooie positie binnen een succesvolle, ambitieuze, dealgedreven en trots organisatie

Het aanbod

Eteck biedt jou een mooie positie binnen een succesvolle, ambitieuze, deal gedreven, klantgerichte en trotse onderneming met een tastbaar en duurzaam product en toekomstperspectief. Je krijgt veel ruimte voor zelfontplooiing/ontwikkeling in de daarbij gevraagde kennis, kunde en ervaring.

Deze baan geeft jou de mogelijkheid om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het professionaliseren van een organisatie in het algemeen en een juridische afdeling in het bijzonder. Eteck biedt een prettige, informele, cultuur waar iedereen hart voor “de zaak” heeft. Het is een fulltime functie waarbij op dit moment beleid gemaakt wordt om meerdere dagen vanuit huis te kunnen werken.

Verder biedt Eteck goede arbeidsvoorwaarden, die recht doen aan de positie van deze functie binnen het bedrijf.

Terry Verheij

Contact

Indien je naar aanleiding van bovenstaande in aanmerking zou willen komen voor deze functie of meer informatie zou willen ontvangen, neem dan contact op met Terry Verheij of Christine Hagens bij Voxius, telefonisch (+31 85 488 00 00) of per mail (legal@voxius.nl).