Legal Counsel – Eteck Energie Bedrijven

Legal Counsel – Eteck Energie Bedrijven

Onze opdrachtgever

Eteck, van origine het Haagse familiebedrijf Van Eck, is opgericht in 1895 en sinds 2017 gedeeltelijk PE-owned. Als leverancier van duurzame warmte is het een snelgroeiende en ambitieuze organisatie, die een leidende speler is binnen de verduurzaming van de Nederlandse warmtevraag op de particuliere én zakelijke markt. Ultimo 2019 ontving Eteck de prijs voor het meest duurzame warmtenet en ontving in 2019 voor de 8e keer op rij de FD Gazelle Award, voor het snelst groeiende bedrijf van Nederland. Het hoofdkantoor is momenteel gevestigd in Voorburg. Er werken ruim 110 mensen met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 40 jaar. De organisatie bestaat uit ontwikkelaars, project managers, customer care, asset management en beheer & onderhoud.

Eteck richt zich op het leveren van duurzame warmte en ontwikkelt daarvoor duurzame collectieve warmte- installaties om op die manier de lokale levering van warmte & koude en eventueel warm tapwater voor klanten in geheel Nederland te verzorgen. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van lokale bronnen van “omgevingsenergie”. Daartoe maakt Eteck gebruik van warmte uit onder andere oppervlaktewater, restwarmte van industrie/winkels en zonnewarmte (energiedaken). Omdat opwekking en afgifte meestal niet gelijktijdig lopen, wordt er gebruik gemaakt van bodemopslag (Warmte Koude Opslag – WKO) om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Op dit moment heeft Eteck meer dan [250] projecten gecontracteerd in de woningbouw, utiliteit en retail met in totaal meer dan [65.000] (woning equivalente) aansluitingen.

Het aantal projecten zal op korte en (middel)lange termijn blijvend toenemen, onder meer omdat Nederland de komende jaren van “het gas af gaat”. Eteck heeft in haar missie het realiseren van maximale impact op deze verduurzamingslag. Met deze constante groei en met de invoering van de nieuwe Warmtewet neemt de vraag naar hoogwaardige strategisch juridische ondersteuning toe en is de organisatie de juridische afdeling aan het herpositioneren.

In dat kader komen wij graag in contact met kandidaten voor de positie van Legal Counsel.

De positie

De Legal Counsel draagt zorg voor:

 • het juridisch ondersteunen/ontzorgen van (een deel van) de Eteck organisatie, en heeft daarbij (meer algemeen) oog voor de rechtmatigheid van commerciële transacties;
 • advies over wettelijke rechten en verplichtingen, en (meer specifiek) voor het uitonderhandelen van operationele contracten.
 • het op orde zijn en op orde blijven van een actuele set standaard contracten, alsmede de uitrol en implementatie van het bijbehorende/juiste contracteringsproces binnen de Eteck organisatie;
 • opzet en beheer van het contractmanagementsysteem van Eteck;
  Onder supervisie van de Senior Legal Counsel Contracting houd je je specifieker bezig met:
 • het juridisch begeleiden van commerciële onderhandelingen/uitonderhandelen van voornoemde operationele contracten met derden (o.a. banken, ontwikkelaars, gemeenten/provincies, aannemers, installateurs en verzekeraars);
 • het actief betrokken zijn bij het opstellen, voortdurend verbeteren en up-to-date houden van alle (standaard) operationele contracten, zoals: realisatieovereenkomsten en exploitatieovereenkomsten (ontwikkelaar/opdrachtgever), projectovereenkomsten (installateur/opdrachtnemer) en beheer- & onderhoudsovereenkomsten (installateur/opdrachtnemer);
 • het (verder) op orde brengen en op orde houden van een actuele set van voornoemde standaard operationele contracten;
 • het (verder) uitrollen en implementeren van het bijbehorende/juiste contracteringsproces binnen de Eteck organisatie;
 • het afstemmen met extern betrokken legal suppliers (inzake adviezen, procedures, geschillen en conflicten met betrekking tot contractering van operationele contracten waar Eteck bij is betrokken).
Het profiel
 • Samen met de rest van de leden van het juridische team draag je zorg voor een goede sfeer en dito balans in het team, door een (pro)actieve bijdrage bij het realiseren van de jaardoelen. Je beschikt over de nodige zelfrelativering en humor.
 • Je hebt een afgeronde juridische opleiding op tenminste HBO-niveau, doch voorkeur voor WO-niveau.
 • Je hebt gedegen kennis van verbintenissenrecht, waarbij kennis van meer specifiek bouwrecht en de Warmte- en Waterwet als een pré zal worden ervaren;
 • Je beschikt over tenminste drie jaar aantoonbaar vergelijkbare werkervaring bij voorkeur als Legal Counsel in bouw-/vastgoedbedrijf (aannemer, installateur, ontwikkellaar).
 • Ervaring met het opzetten van een contractmanagementsysteem strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt kennis van of affiniteit met de markten waarin Eteck actief is: o.a. energiemarkt, bouw- en projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, infrastructuur.
Het aanbod

Je krijgt veel ruimte voor zelfontplooiing/ontwikkeling in de daarbij gevraagde kennis, kunde en ervaring.

Eteck biedt jou een mooie positie met, indien nodig, goede begeleiding, binnen een succesvolle, ambitieuze, deal gedreven, klantgerichte en trotse onderneming met een tastbaar en duurzaam product en toekomstperspectief.

Deze baan geeft jou de mogelijkheid om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het professionaliseren van een organisatie in het algemeen en een juridische afdeling in het bijzonder. Eteck biedt een prettige, informele, cultuur waar iedereen hart voor “de zaak” heeft. Het is een fulltime functie waarbij op dit moment beleid gemaakt wordt om meerdere dagen vanuit huis te kunnen werken.

Verder biedt Eteck goede arbeidsvoorwaarden, die recht doen aan de positie van deze functie binnen het bedrijf.

Contact

Indien je naar aanleiding van bovenstaande in aanmerking zou willen komen voor deze functie of meer informatie zou willen ontvangen, neem dan contact op met Terry Verheij bij Voxius, telefonisch (+31 85 488 00 00) of per mail (legal@voxius.nl).

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Contact

Hielke Bruin

Consultant (Partner)

+31 6 41 69 28 68
bruin@voxius.nl
LinkedIn

Harm Cammel

Consultant (Partner)

+31 6 22 90 61 08
cammel@voxius.nl
LinkedIn

Remco Feuth

Consultant

+31 6 41 52 26 55
feuth@voxius.nl
LinkedIn

Regien Haarbosch

Consultant

+31 6 55 34 88 32
haarbosch@voxius.nl
LinkedIn

Christine de Klein-Hagens

Consultant

+31 6 14 10 59 56
hagens@voxius.nl
LinkedIn

Judith van Haersma Buma

Consultant (Partner)

+31 6 41 90 85 17
vanhaersmabuma@voxius.nl
LinkedIn

Peter Milders

Consultant (Partner)

+31 6 43 15 34 87
milders@voxius.nl
LinkedIn

Terry Verheij

Consultant (Partner)

+31 6 48 47 50 57
verheij@voxius.nl
LinkedIn