Skip to main content

Governance Risk & Compliance Management

Het bouwen van de optimale organisatie en operatie voor Compliance management in de onderneming vergt goede analyse en planning. Sinds 2004 hebben we al vele Compliance teams en advocatenkantoren geholpen met het gehele proces van analyse van de (organisatie) behoeften, bepalen van de doelstellingen, kiezen van de best passende werkwijze (operating modellen), bepalen van de best passende combinaties van hulpmiddelen en het formuleren van een realistisch implementatieplan. En waar nodig begeleiden we de implementatie en uw medewerkers met het opbouwen van de bijbehorende kennis en kunde.

Operations

Er gebeurt veel interessants rond het inrichten van de Compliance Operations en beschikbare tools (Tech). Op basis van ruim 20 jaar operations werk, trendonderzoek en het doorlopend delen van ervaringen en best practices met Compliance Executives kunnen we u helpen het best passende operating model, de beste combinatie van processen, tools, outside counsel, inhouse team en management informatie. We helpen u met de daadwerkelijke implementatie.

Ontwikkeling van de dienstverlening en werkwijze vergt ook ontwikkeling van het team en individuele medewerkers. Op de juiste wijze ingezet geeft dit extra richting én motivatie. We helpen u met het bepalen welke kennis en competenties nodig zijn, wat er nu al in het team aanwezig is, wat de mogelijkheden zijn voor interne ontwikkeling en hoe deze het best gerealiseerd kan worden.

Daarbij bieden we bijvoorbeeld coaching en guidance aan uw team en aan individuele medewerkers of managers die hun leiderschap willen ontwikkelen. Ook begeleiden we teamsessies van Compliance Teams, zowel rondom strategische onderwerpen als ter versterking van de teamdynamiek.

Voor alle aspecten rond van strategie, organisatie, operations en team geldt dat we u en uw teams niet alleen met kennis en advies terzijde staan, maar als nodig kunnen bij staan bij de daadwerkelijke implementatie. Dit varieert van tijdelijke/part time ondersteuning van in-house medewerkers bij hun projectverantwoordelijkheden tot het managen van volledige projecten voor uw organisatie.

In de afgelopen jaren is compliance een steeds groter en belangrijker onderwerp geworden voor advocaten- en notariskantoren, door de toename en de omvang van het aantal compliance onderwerpen en ontwikkelingen in de publieke opinie. Niet alleen het interne compliance beleid en voldoen aan alle wet- en regelgeving is leidend, maar er wordt ook in toenemende mate ook visie verwacht op maatschappelijke vraagstukken, naast ook de rol als adviseur van cliënten op diverse onderwerpen. Op basis van onze ervaring, ook met compliance in het bedrijfsleven, kunnen wij uw team adviseren over, en helpen met, implementatie en het ontwikkelen van de bijbehorende kennis en kunde. Wij streven ernaar een partner te zijn, niet slechts een leverancier.

Goede compliance, en vanzelfsprekend ook een succesvolle executie van de strategie van het kantoor, vragen solide governance. Wij helpen graag bij het effectief maken van de governance structuur en het leiderschap van het kantoor. Dat kan door advisering op basis van onze ervaring en kennis van markt, maar ook in de vorm van guidance en coaching aan een team of individuele bestuurders of managers.