Compliance Executive Search

Voxius heeft diepgaande kennis over het inrichten van compliance projecten en het bemiddelen van (senior) compliance professionals

Crises, corruptie, schandalen en fraudegevallen hebben de afgelopen jaren ertoe geleid dat compliance hoog op de agenda’s van ondernemingen is komen te staan. Voxius heeft diepgaande kennis over en ervaring met het inrichten van compliance projecten en het bemiddelen van (senior) compliance professionals.

Compliance is een containerbegrip waarmee wordt aangeduid of bedrijven of personen voldoen aan in- en externe wet- en regelgeving. Een onderwerp dat haar oorsprong vindt in de financiële dienstverlening. De laatste jaren is compliance ook in andere sectoren hoog op de agenda gekomen als gevolgd van veranderende markten, ontwikkelingen in wet- en regelgeving en het toenemend aantal toezichthouders. Vraagstukken over onder meer het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid over o.a. anti-corruption, anti-bribery, anti-trust, privacy & binding corporate rules en business ethics & principles zijn aan de orde van de dag.

De laatste jaren wordt de reikwijdte van het compliance domein nog verder uitgebreid en vallen bijvoorbeeld ook duurzaamheidsthema’s regelmatig onder de compliance paraplu. Deze ontwikkeling is het gevolg van de druk op ondernemingen om meer openheid te bieden over de mate waarin een onderneming maatschappelijk verantwoord opereert: corporate social responsibility (CSR). Investeerders, werknemers, consumenten en NGO’s dwingen tot transparantie over deze zogenoemde ESG’s (Environmental, Social, Governance).

Voxius volgt deze ontwikkelingen op de voet teneinde onze opdrachtgevers optimaal inzicht te kunnen bieden in dit vakgebied. De opdrachtgever kan aldus weloverwogen besluiten welke professional het best past bij de wensen en uitdagingen van de organisatie.

(Chief) Compliance Officer

Voxius bemiddelt onder meer hooggekwalificeerde kandidaten voor de posities van (Chief) Compliance Officer in uiteenlopende sectoren.
De omvang van uw onderneming (wel of niet beursgenoteerd), uw bedrijfsstrategie, de industrie (wel of niet gereguleerd) alsmede de scope van uw werkzaamheden zijn enkele factoren die bepalen in welke mate uw organisatie behoefte heeft aan een professioneel compliance beleid. Een (Chief) Compliance Officer helpt u bij het opbouwen van een compliance afdeling om schade aan relaties, reputatieschade en mogelijke sancties door regelgeving te voorkomen.

Voxius verkent samen met de opdrachtgever over welke expertise een compliance professional dient te beschikken om een succesvol compliance programma te kunnen opbouwen, uitbouwen of verbeteren. Bij het selecteren van kandidaten houden wij ook uitdrukkelijk rekening met de cultuur en toekomstplannen van uw organisatie. Ons doel is niet alleen om u de leider voor vandaag te vinden, maar om u de kandidaat te vinden die u naar een betere toekomst zal begeleiden.

(Governance) Risk & Compliance Manager

Governance, Risk & Compliance (GRC) bestrijkt een breed vakgebied. De intentie van GRC is het op een effectieve en efficiënte manier doelen bereiken in het licht van risico’s en onzekerheden.

Voor een Governance Risk & Compliance positie staat stakeholder management centraal. Opdrachtgevers van Voxius zoeken voor deze rol een professional die in staat is om op niveau met de business te sparren en hen waar nodig uit te dagen. Daarnaast zal er intensief samengewerkt worden met verschillende andere domeinen zoals ERM, Quality & Regulatory, Legal, Security, Business Continuity, Sustainability en/of Health & Safety. Uiteindelijk zal de GRC manager de directie adviseren over te nemen maatregelen (operationeel, gedrag, processen, procedures) en het mitigeren van de geïdentificeerde risico’s.

Legal Director Regulatory

Een aantal sectoren heeft in Nederland met overheidsregulering te maken, vaak ter bescherming van de consument. Onder meer binnen telecom, zorg, energie, farmacie en de financiële sector is vrije concurrentie toegestaan maar dan wel binnen de doelstellingen van het algemeen belang die de overheid nastreeft.

Voxius bemiddelt Legal Regulatory Professionals met name binnen streng gereguleerde sectoren als biotech, life sciences, farma en medische hulpmiddelen. De Regulatory Specialist dient een autoriteit te zijn op het gebied van regelgeving binnen de betreffende sector en zal regelgevingsstrategieën dienen te ontwikkelen en uitvoeren. Na afstemming van de strategie met de bevoegde autoriteiten zal er voor gezorgd moeten worden dat de producten conform het beoogde tijdpad op de markt mogen worden gebracht.

Ethics & Conduct Counsel

Ondernemingen hebben de plicht zich professioneel te gedragen om hun klanten en werknemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. De gedragscode en de ethische code van een bedrijf helpen bij het expliciet definiëren van de bedrijfscultuur. Diverse ondernemingen geven de voorkeur aan de term business ethics of business conduct boven compliance omdat er een positievere klank van uitgaat. De functietitel Compliance Officer wordt bovendien meer in internationale context gebruikt en omvat tevens harde compliance onderwerpen zoals Fraude, Anti-Bribery & Corruption etc.

De functie van Ethics en Conduct counsel wordt steeds belangrijker aangezien diverse onderzoeken aantonen dat de ethische bedrijfsvoering rechtstreeks verband houdt met winstgevendheid op zowel korte als lange termijn. De business ethics counsel draagt bij aan het succes van de onderneming door te focussen op compliance onderwerpen als gedragscode (gelijkheid, respect, loyaliteit, verantwoordelijkheid), klokkenluidersregeling, tegenstrijdige belangen, transparantie etc. Het verzorgen van trainingen, uitvoeren van onderzoeken, audits en herstelmaatregelen valt tevens onder het takenpakket van deze professional.

Export Control / Trade Compliance Officer

Grensoverschrijdende handel is steeds complexer geworden vanwege steeds strengere regelgeving, technische normen en uitgebreide contracten. Mogelijk kunnen dergelijke voorschriften en afspraken zelfs extraterritoriale werking hebben. Het internationale handelsverkeer kan onder meer worden belemmerd of vertraagd door technische normen, gevaarlijke goederen, embargo’s en sancties, exportcontrole (dual use, oorlogsmateriaal), douanevoorschriften of productveiligheid. Overtredingen van toepasselijke regelgeving kunnen niet alleen leiden tot financiële verliezen, maar ook tot een risico op strafrechtelijke veroordeling. Zowel bedrijven als verantwoordelijke individuen worden dus aan een substantieel risico blootgesteld.

Een Export Control of Trade Compliance Officer heeft tot taak de risico’s in te schatten en beheersen door processen aan te passen, geschikte systemen te implementeren waarbij procedurele vertragingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.

Privacy / DPO

Met de inwerkingtreding van de GDPR in 2018 werd privacy een van dé speerpunten binnen legal & compliance, zowel in het bedrijfsleven als de advocatuur. De behoefte aan gespecialiseerde en gekwalificeerde privacy professionals is nog steeds actueel.

In 2018 is de huidige Nederlandse Wet voor Bescherming van Persoonsgegevens vervangen door de Europese privacywet. Daar waar consumentengegevens al langer goed beschermd werden, vallen ook persoonlijke bedrijfsgegevens nu onder de noemer ‘consumentengegevens’. Niet alleen ondernemingen in B2C maar ook bedrijven in B2B hebben te maken met de gevolgen van de nieuwe wet.

Voxius bemiddelt regelmatig privacy officers en DPO’s voor haar (internationale) opdrachtgevers en is een sparringpartner voor ondernemingen bij het invullen van privacy projecten in de breedste zin van het woord.

Compliance Round Tables

Sinds 2015 organiseren wij Round Table bijeenkomsten over uiteenlopende compliance thema’s. Dat er behoefte is aan een netwerk om kennis op te bouwen en ‘best practices’ te delen werd al snel duidelijk. Zowel compliance officers als general en legal counsel die compliance-onderwerpen tot hun takenpakket mogen rekenen vinden het waardevol om het beleid van hun omgeving extern te toetsen. De setting van de Compliance Round Tables is voor de deelnemers een veilige omgeving om vele, vaak precaire onderwerpen te bespreken met andere compliance professionals die met hetzelfde bijltje hakken.

Onderwerpen die in afgelopen jaren aan de orde zijn gekomen:

 • 9 juni 2015 – Interne onderzoeken
 • 1 december 2015 – Het dubbele petten syndroom: onvermijdelijk
 • 12 april 2016 – Return on investment of compliance: is meten ook weten?
 • 8 november 2016 – Implementatie en applicatie: Innovatieve manieren om compliance op het netvlies te houden
 • 15 maart 2017 – Sport en compliance: matchfixing en doping
 • 23 mei 2017 – Het ABC van compliance: hoe vertalen anti-bribery and corruption principles zich in de dagelijkse praktijk?
 • 1 november 2017 – De Europese Privacy Verordening: bent u privacy compliant?
 • 17 april 2018 – Bijzonder toezicht
 • 22 mei 2018 – Toolkit voor het adresseren van integriteit
 • 20 november 2018 – Compliance, wanneer is goed goed genoeg?
 • 11 april 2019 Compliance & Sales: Friends or Foes?
 • 22 januari 2020 – Supply chain challenges. The role of key suppliers in your compliance efforts
 • 13 oktober 2020 – Virtual Compliance Round Table: “Covid19 and shifting priorities”
 • 9 maart 2021 – Compliance in de Advocatuur. Toepassing van ‘best practices’ vanuit andere sectoren
 • 22 november 2021 – Compliance in de Advocatuur deel 2 (voor partners en bestuurders)
 • 15 februari 2022 – Van Klokken Luiden naar een veilige Speak Up procedure
Bemiddeling compliance professionals

Naast het organiseren van bijeenkomsten voor en door professionals houdt Voxius zich al geruime tijd bezig met het bemiddelen van compliance professionals voor haar (internationale) opdrachtgevers. Wij zijn een toonaangevende kennispartner op het gebied van compliance in de breedste zin van het woord. De consultants van Voxius hebben hiermee ruime ervaring, begrijpen de eisen en behoeften van iedere specifieke functie en beschikken over een stevig netwerk om de juiste kandidaat voor uw organisatie te vinden.

Zo heeft Voxius de afgelopen jaren onder meer de volgende functies succesvol bemiddeld:

 • Legal Director Regulatory
 • Head of Risk & Compliance
 • Governance, Risk & Compliance Consultant
 • Corporate Compliance Officer
 • Privacy Officer
 • Enterprise Risk Manager
 • Ethics & Compliance Director
 • Consultant Regulatory Project
 • Compliance & Risk Manager
 • Associate Governance Risk & Compliance
 • Export Control Manager
 • Trade Compliance Specialist
 • General Counsel & Compliance Officer

Contact

Hielke Bruin

Consultant (Partner)

+31 6 41 69 28 68
bruin@voxius.nl
LinkedIn

Harm Cammel

Consultant (Partner)

+31 6 22 90 61 08
cammel@voxius.nl
LinkedIn

Remco Feuth

Consultant

+31 6 41 52 26 55
feuth@voxius.nl
LinkedIn

Regien Haarbosch

Consultant

+31 6 55 34 88 32
haarbosch@voxius.nl
LinkedIn

Christine de Klein-Hagens

Consultant

+31 6 14 10 59 56
hagens@voxius.nl
LinkedIn

Judith van Haersma Buma

Consultant (Partner)

+31 6 41 90 85 17
vanhaersmabuma@voxius.nl
LinkedIn

Peter Milders

Consultant (Partner)

+31 6 43 15 34 87
milders@voxius.nl
LinkedIn

Terry Verheij

Consultant (Partner)

+31 6 48 47 50 57
verheij@voxius.nl
LinkedIn