Compliance & Legal Risk Management

Voxius heeft diepgaande kennis over het inrichten van compliance projecten en het bemiddelen van (senior) compliance professionals

Crises, corruptie, schandalen en fraudegevallen hebben de afgelopen jaren ertoe geleid dat compliance hoog op de agenda’s van ondernemingen is komen te staan. Voxius heeft diepgaande kennis over en ervaring met het inrichten van compliance projecten en het bemiddelen van (senior) compliance professionals.

Compliance is een containerbegrip waarmee wordt aangeduid of bedrijven of personen voldoen aan in- en externe wet- en regelgeving. Een onderwerp dat haar oorsprong vindt in de financiële dienstverlening. De laatste jaren is compliance ook in andere sectoren hoog op de agenda gekomen als gevolgd van veranderende markten, ontwikkelingen in wet- en regelgeving en het toenemend aantal toezichthouders. Vraagstukken over onder meer het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid over o.a. anti-corruption, anti-bribery, anti-trust, privacy & binding corporate rules en business ethics & principles zijn aan de orde van de dag.

Bemiddeling compliance professionals

Naast het organiseren van bijeenkomsten voor en door professionals houdt Voxius zich al geruime tijd bezig met het bemiddelen van compliance professionals voor haar (internationale) opdrachtgevers. Wij zijn een toonaangevende kennispartner op het gebied van compliance in de breedste zin van het woord. De consultants van Voxius hebben hiermee ruime ervaring, begrijpen de eisen en behoeften van iedere specifieke functie en beschikken over een stevig netwerk om de juiste kandidaat voor uw organisatie te vinden. Zo heeft Voxius de afgelopen jaren onder meer de volgende functies succesvol bemiddeld:

Corporate Compliance Officers

 • Privacy Officers
 • Enterprise Risk Managers
 • Ethics & Compliance Directors
 • Consultant Regulatory Projects
 • Compliance & Risk Managers
 • Associates Governance Risk & Compliance
 • General Counsel & Compliance Officers

Privacy

Met de inwerkingtreding van de GDPR in 2018 is privacy momenteel een van dé speerpunten binnen legal & compliance, zowel in het bedrijfsleven als de advocatuur. De behoefte aan gespecialiseerde en gekwalificeerde privacy professionals neemt toe, Voxius kent deze professional en adviseert regelmatig over de mogelijkheden per individueel bedrijf.

In 2018 zal de huidige Nederlandse Wet voor Bescherming van Persoonsgegevens worden vervangen door de Europese privacywet. Daar waar consumentengegevens al langer goed beschermd werden, vallen ook persoonlijke bedrijfsgegevens straks onder de noemer ‘consumentengegevens’. Niet alleen ondernemingen in B2C maar ook bedrijven in B2B hebben te maken met de gevolgen van de nieuwe wet. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan deze nieuwe wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, internationaal bekend als GDPR). Overtredingen van deze wet kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Denk bijvoorbeeld aan het niet veilig opslaan van persoonsgegevens van klanten of het per ongeluk lekken van gevoelige informatie over klanten.

Alle bedrijven zijn met de nieuwe wet verplicht om aan te kunnen tonen dat ze de juiste technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens goed worden beschermd en de privacy wordt gewaarborgd. Bent u benieuwd of uw privacygegevens tijdig en afdoende beschermd zijn volgens AVG-normering dan kan het verstandig zijn om een controle te laten uitvoeren door een jurist met gedegen kennis van de nieuwe privacy wetgeving. Indien gewenst kan de privacy professional u helpen de vereiste stappen te zetten om te voldoen aan de AVG en er aldus voor te zorgen dat uw onderneming privacy proof wordt.

Voxius bemiddelt regelmatig privacy officers voor haar (internationale) opdrachtgevers en is een sparringspartner voor ondernemingen bij het invullen van privacy projecten in de breedste zin van het woord.

Round Table: Compliance

Sinds 2015 organiseren wij Round Table bijeenkomsten over uiteenlopende compliance thema’s. Dat er behoefte is aan een netwerk om kennis op te bouwen en ‘best practices’ te delen werd al snel duidelijk. Zowel compliance officers als general en legal counsel die compliance-onderwerpen tot hun takenpakket mogen rekenen vinden het waardevol om het beleid van hun omgeving extern te toetsen. De setting van de Compliance Round Tables is voor de deelnemers een veilige omgeving om vele, vaak precaire onderwerpen te bespreken met andere compliance professionals die met hetzelfde bijltje hakken.

Onderwerpen die in afgelopen jaren aan de orde zijn gekomen, of gepland staan:

 • Interne onderzoeken – 9 juni 2015, Atriadius
 • Het dubbele petten syndroom: onvermijdelijk – 1 december 2015, Fokker
 • Return on investment of compliance: is meten ook weten? – 12 april 2016, Deloitte
 • Implementatie en applicatie: Innovatieve manieren om compliance op het netvlies te houden – 8 november 2016, Coca Cola
 • Sport en compliance: matchfixing en doping – 15 maart 2017, Alumni bijeenkomst VU Amsterdam
 • Het ABC van compliance: hoe vertalen anti-bribery and corruption principles zich in de dagelijkse praktijk? – 23 mei 2017, Heineken
 • De Europese Privacy Verordening: bent u privacy compliant? – 1 november 2017, Vodafone
 • Bijzonder toezicht – 17 april 2018, Voxius
 • Toolkit voor het adresseren van integriteit – 22 mei 2018, KLM
 • Compliance, wanneer is goed goed genoeg? – 20 november 2018, Havenbedrijf Amsterdam
 • Compliance & Sales: Friends or Foes? – 11 april 2019, Vanderlande

LinkedIn community

De belangstelling voor de Compliance Round Tables is in afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo sterk zelfs dat er strikt genomen niet meer echt van een ‘Round Table’ gesproken kan worden: vaak moeten we geïntereseerden teleurstellen omdat de maximale groepsgrootte is bereikt. Om optimaal in de behoefte aan kennisdeling te blijven voorzien is het initiatief van de Compliance Round Table’s ook vertegenwoordigd in een Linked In community, zodat u elkaar ook digitaal eenvoudig kunt bereiken. Deze groep staat open voor professionals in Legal (zowel in-house als advocatuur) en Compliance die (mede) verantwoordelijk zijn voor het compliance beleid, inclusief risk, data protection en privacy. De groep dient geen commercieel belang maar is uitsluitend bedoeld voor inhoudelijke discussies, uitwisselen van ervaringen, interpretatie wet -en regelgeving, actualiteiten, internationale rechtsvergelijking, etc. Advertenties, vacatures, links naar websites of weblogs en overige commerciële activiteiten worden verwijderd.

Als u tot de doelgroep behoort kunt u zich aansluiten bij het compliance netwerk en lid worden van de LinkedIn Group ‘Compliance Round Table’. Ieder individueel lid heeft vervolgens de bevoegdheid om ook zijn/haar eigen connecties uitnodigen om lid te worden. Aldus ontstaat er een breed platform waarbinnen u met elkaar in contact kunt treden.

Voor het uitwisselen van meer vertrouwelijke informatie blijven wij de Round Table bijeenkomsten organiseren. Meer informatie hierover vindt u onder Insights.

Contact

Hielke Bruin

Consultant (Partner)

+31 6 41 69 28 68
bruin@voxius.nl
LinkedIn

Harm Cammel

Consultant (Partner)

+31 6 22 90 61 08
cammel@voxius.nl
LinkedIn

Friso van Deursen

Consultant (Partner)

+31 6 54 72 63 06
vandeursen@voxius.nl
LinkedIn

Remco Feuth

Consultant

+31 6 41 52 26 55
feuth@voxius.nl
LinkedIn

Regien Haarbosch

Consultant

+31 6 55 34 88 32
haarbosch@voxius.nl
LinkedIn

Christine de Klein-Hagens

Consultant

+31 6 14 10 59 56
hagens@voxius.nl
LinkedIn

Judith van Haersma Buma

Consultant (Partner)

+31 6 41 90 85 17
vanhaersmabuma@voxius.nl
LinkedIn

Peter Milders

Consultant (Partner)

+31 6 43 15 34 87
milders@voxius.nl
LinkedIn

Terry Verheij

Consultant (Partner)

+31 6 48 47 50 57
verheij@voxius.nl
LinkedIn