Skip to main content

Graag willen wij u uitnodigen om zich aan te sluiten bij het compliance netwerk en lid te worden van de LinkedIn Group ‘Compliance Round Table’.

Beste relatie,

Sinds enkele jaren organiseren wij Round Table bijeenkomsten over uiteenlopende compliance thema’s. Dat er behoefte blijkt aan een netwerk om kennis op te bouwen en ‘best practices’ te delen werd al snel duidelijk. Zowel compliance officers als general en legal counsel die compliance onderwerpen tot hun takenpakket mogen rekenen vinden het waardevol om het hen bekende beleid extern te toetsen. De setting van de Compliance Round Tables blijkt voor velen een veilige omgeving om vele, -vaak precaire- onderwerpen te bespreken met compliance professionals buiten de eigen organisatie die met hetzelfde bijltje hakken.

De belangstelling voor de Compliance Round Tables is sterk toegenomen. Zo sterk zelfs dat er strikt genomen niet meer echt van een ‘Round Table’ gesproken kan worden. Om optimaal in de behoefte aan kennisdeling te blijven voorzien hebben wij een LinkedIn Group met de naam Compliance Round Table aangemaakt zodat u elkaar ook digitaal eenvoudig kunt bereiken. Deze groep staat open voor Legal (zowel in-house als advocatuur) en Compliance Professionals die (mede) verantwoordelijk zijn voor het compliance beleid, inclusief risk, data protection en privacy. De groep dient geen commercieel belang maar is uitsluitend bedoeld voor inhoudelijke discussies, uitwisselen van ervaringen, interpretatie wet -en regelgeving, actualiteiten, internationale rechtsvergelijking, etc. Advertenties, vacatures, links naar websites of weblogs alsmede overige commerciële activiteiten zullen worden verwijderd.

Graag willen wij u uitnodigen om zich aan te sluiten bij het compliance netwerk en lid te worden van de LinkedIn Group ‘Compliance Round Table’. U kunt dit doen door te klikken op deze link en vervolgens de button ‘vragen om lid te worden’ aan te klikken.

Ieder individueel lid heeft vervolgens de bevoegdheid om ook zijn/haar eigen connecties uitnodigen om lid te worden. Aldus ontstaat er een breed platform waarbinnen u met elkaar in contact kunt treden. Voor het uitwisselen van meer vertrouwelijke informatie blijven wij de Round Table bijeenkomsten organiseren.

Hartelijke groet,

Regien Haarbosch