Skip to main content

Op 20 november 2018 organiseerden de Port of Amsterdam en Voxius een drukbezochte bijeenkomst met het thema ‘Compliance, wanneer is goed goed genoeg?’

De bijeenkomst maakt deel uit van de Compliance Round Tables die Voxius halfjaarlijks organiseert voor bedrijfsjuristen en compliance officers. Dit keer werd de bijeenkomst gehouden bij de Port of Amsterdam met prachtig uitzicht over de haven en het IJ. Onze gastheer Wilko Tijsse Claase, Hoofd Juridische Zaken, heette de deelnemers welkom en lichtte toe hoe het Havenbedrijf haar compliancebeleid heeft ingericht.

De volwassenheid van het beleid en de wijze waarop compliance gepercipieerd wordt, varieert per onderneming, industrie en scope van de werkzaamheden. Middelgrote nationale ondernemingen kunnen compliance als een reële bedreiging voor de winstgevendheid ervaren. Een noodzakelijk kwaad, alleen maar om ingrijpen van de autoriteiten af te wenden. Internationaal opererende bedrijven die meer blootgesteld worden aan (reputatie) risico’s zorgen dat werkelijk alle complianceprocessen waterdicht zijn. Maar hoe zorg je er voor dat de proportionaliteit niet uit het oog wordt verloren?

De meeste deelnemers ervaren dat er veel aandacht is voor compliance als veiligheid in het geding is. Voor veiligheidsmaatregelen is voldoende budget beschikbaar en de noodzaak is voldoende onderkend. Ook als een onderneming één of meerdere incidenten heeft meegemaakt, is er over het algemeen geen discussie over de relevantie van compliance. In overige gevallen maken de compliance officers veelal een risico analyse – al dan niet in samenspraak met de board- waarbij onderwerpen worden gerangschikt op basis van prioriteit. Op basis van de vastgestelde kwetsbaarheden komt vervolgens het budget tot stand. Beheersmaatregelen zijn over het algemeen niet ‘gold plated” maar dienen vooral ter ondersteuning van het proces. Enkele deelnemers wijzen er op dat niet elk risico afgedicht hoeft te worden noch dat elke misstand in beleid vastgelegd te worden. In veel gevallen is ook een eenmalige oplossing afdoende. Er was ook een klein aantal deelnemers dat aangaf dat het verkrijgen van “compliancebudget” niet meer en niet minder is dan het kopiëren van het budget van het voorafgaande jaar.

Na afloop van de inhoudelijke sessie bleven de deelnemers met elkaar napraten aan de bar van het Havenbedrijf met blik op de -inmiddels sfeervol verlichte- Amsterdamse haven.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en informeren u spoedig over het thema en datum van de eerstvolgende bijeenkomst. Wij danken de gastheer en overige aanwezigen hartelijk voor hun komst.