Skip to main content

Strategy & Management

Het bouwen van de optimale organisatie en operatie voor compliance dienstverlening vergt goede analyse en planning. Dat vergt een nuchtere stapsgewijze discipline en realistische kennis van de mogelijkheden. Sinds 2004 hebben we al vele compliance departments geholpen met het gehele proces van analyse van de (organisatie) behoeften, bepalen van de doelstellingen, kiezen van de best passende werkwijze (operating modellen), bepalen van de best passende combinaties van hulpmiddelen en het formuleren van een realistisch implementatieplan. En waar nodig helpen we ook met de werkelijke implementatie en begeleiden we uw medewerkers met het opbouwen van de bijbehorende kennis en kunde.

Operations

Er is veel in beweging rond Legal Operations en Legal Tech. Dit biedt kansen aan Legal Teams en advocaten- en notariskantoren, maar dat vraagt wel een grondige analyse van zowel de vraag (organisatorische behoeften en wensen) als het aanbod (beschikbare mogelijkheden in de markt). Op basis van onze kennis en ervaringen met GC, operations managers en besturen en MT’s in de advocatuur / het notariaat, kunnen we u helpen het best passende operating model met de beste mogelijke combinatie van processen, tools, outside counsel, in-house team en management informatie te bepalen. En we helpen u met de daadwerkelijke implementatie.

Ontwikkeling van de dienstverlening en werkwijze vergt ook ontwikkeling van het team en individuele medewerkers. Op de juiste wijze ingezet geeft dit extra richting én motivatie. We helpen u met het bepalen welke kennis en competenties nodig zijn, wat er nu al in het team aanwezig is, wat de mogelijkheden zijn voor interne ontwikkeling en hoe deze het best gerealiseerd kan worden.

Daarbij bieden we bijvoorbeeld coaching en guidance aan uw team en aan individuele medewerkers of managers die hun leiderschap willen ontwikkelen. Ook begeleiden we teamsessies van Legal Teams en secties en/of kantoren, zowel rondom strategische onderwerpen als ter versterking van de teamdynamiek.

Voor alle aspecten rond van strategie, organisatie, operations en team geldt dat we u en uw teams niet alleen met kennis en advies terzijde staan, maar als nodig kunnen bij staan bij de daadwerkelijke implementatie. Dit varieert van tijdelijke/part time ondersteuning van in-house medewerkers bij hun projectverantwoordelijkheden tot het managen van volledige projecten voor uw organisatie.

Els Boonacker is programmamanager van het Permanente Educatie Programma voor Corporate Secretaries van Governance University. Het programma richt zich op ervaren corporate secretaries van mulitinationals en andere grote private en publieke organisaties. De focus van het programma ligt op effectiviteit en de kracht van de corporate secretary in de rol en middenin de dynamiek van de board room, met ook aandacht voor de (systeem)krachten van de organisatie en de altijd-veranderende buitenwereld. Meer informatie over het programma is hier te vinden.

Voxius begeleidt advocatenkantoren op alle gebieden rond strategie en organisatie. Wij doen dit als sparringpartner van zowel het bestuur van het kantoor en diens praktijkgroepen, als van individuele partners.

Als thought leader in Nederland op het gebied van Strategie en Organisatie in de juridische sector werken we met visie, durf en passie mee aan organisatieontwikkeling in een speelveld dat continu verandert. Ook bij advocaten- en notariskantoren is afgelopen tien jaar de wens tot strategische heroriëntatie aanzienlijk toegenomen, nu die markt aanhoudend in beweging is door veranderende behoeften van klanten, technologie, concurrentie van nieuwe toetreders (inclusief Big 4) en prijsdruk.

Daarbij draait het o.a. om vragen als: “hoe goed sluiten we aan op de (veranderende) behoeften van onze cliënten”, “hoe doen we het ten opzichte van andere kantoren”, “hoe kunnen we onze dienstverlening weer verder ontwikkelen” en “hoe kunnen we onze interne organisatie, operatie en werkwijze daar zo goed mogelijk op inrichten”? We hebben inmiddels vele jaren ervaring met het adviseren en actief begeleiden van besturen en partnergroepen bij dergelijke vraagstukken met een mooi track record bij grote Zuidas kantoren, middelgrote regiokantoren én bij nichekantoren. Met onze beproefde aanpak helpen we u graag verder zodat het kantoor doelgericht en praktisch door kan met een duidelijke strategie en een concreet actieplan dat gedragen wordt binnen organisatie.