Insights

Insights / 01.11.2021

Tijdens een rondetafelgesprek onder leiding van Els Boonacker, spraken General Counsel en managing partners open met elkaar over de ontwikkeling van hun rol en wat dat betekent in hun samenwerking. Ze stonden ook uitgebreid stil bij hoe zij kijken naar de maatschappelijke rol van de...

Insights / 27.05.2021

Diversiteit & Inclusie (D&I) blijft een hot topic. Wij definiëren diversiteit als de variatie in persoonlijke, fysieke en sociale kenmerken, zoals geslacht, etniciteit, leeftijd en opleiding. Bij inclusie gaat het erom dat iedereen zich gewaardeerd en welkom voelt. In eenvoudige bewoordingen is diversiteit de mix...

Insights / 26.05.2021

Peter Milders (Voxius) mei 2021 ''Bij de bemiddeling van juristen voor een compliance-rol in het bedrijfsleven zien wij de laatste jaren een ingrijpende uitbreiding van die rol. Ook de seminars die wij regelmatig organiseren voor leidinggevenden van compliance-afdelingen laten die ontwikkeling zien. Deze uitbreiding is het...

Insights / 19.06.2020

De lockdown als gevolg van Covid-19 was op zijn zachtst gezegd uitdagend. Een periode waar we nog lang van moeten herstellen, in de eerste plaats emotioneel en vervolgens economisch. Geschiedenis tot ver in de toekomst. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en staat de deur...

Insights / 31.03.2020

Judith van Haersma Buma, Voxius International Sinds de uitbraak van corona hebben de Nederlandse ziekenhuizen in sneltreinvaart er voor gezorgd (of gekozen) om de verdeling van (corona)patiënten over de beschikbare (IC)bedden centraal te regelen. Door middel van één computersysteem waarop alle ziekenhuizen in Nederland zijn of...

Insights / 23.03.2020

Het Coronavirus zorgt voor onrustige tijden en voorspelbaarheid is op dit moment ver te zoeken. Zorg voor gezondheid vergt grote aanpassingen terwijl de wereld intussen zo goed mogelijk door moet kunnen draaien. Voor elke professional is dat uitdagend. Of je nu als manager verantwoordelijk bent voor...

Insights / 01.04.2019

Met ingang van 1 april 2019 verwelkomen wij Judith van Haersma Buma opnieuw bij Voxius. Judith is afgelopen periode verantwoordelijk geweest voor Central Staffing & Resource planning bij Clifford Chance in Amsterdam. De ervaring die ze heeft opgedaan in de top van de internationale advocatuur stelt...

Insights / 21.09.2018

Op 1 november 2017 organiseerden VodafoneZiggo en Voxius een drukbezochte bijeenkomst met het thema ‘De Europese Privacy Verordening: bent u Privacy Compliant?’. De bijeenkomst maakt deel uit van de halfjaarlijkse cyclus van Compliance Round Tables, die Voxius organiseert voor bedrijfsjuristen en compliance professionals. De bijeenkomst werd...

Insights / 21.09.2018

Kennisdiner Compliance & Regulatory – 17 april 2018 In aanvulling op onze halfjaarlijkse Compliance Round Tables verzorgen wij ook kennisbijeenkomsten in kleine setting, voor compliance specialisten met vergelijkbare verantwoordelijkheden. In april 2018 heeft een selecte groep compliance specialisten tijdens een diner op locatie van gedachten gewisseld...

Insights / 17.09.2018

Graag willen wij u uitnodigen om zich aan te sluiten bij het compliance netwerk en lid te worden van de LinkedIn Group ‘Compliance Round Table’. Beste relatie, Sinds enkele jaren organiseren wij Round Table bijeenkomsten over uiteenlopende compliance thema’s. Dat er behoefte blijkt aan een netwerk om...

Insights / 17.09.2018

Verschenen in Mr. Magazine nr. 4 Het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen (NGB) wijzigde onlangs haar statuten waardoor ook bedrijfsjuristen zonder vast contract lid kunnen worden. Een handreiking voor de grote groep bedrijfsjuristen die als oproepkracht voor meerdere bedrijven juridisch werk verricht. Nu bedrijven steeds minder waarde lijken...