Insights

Insights / 01.04.2019

Met ingang van 1 april 2019 verwelkomen wij Judith van Haersma Buma opnieuw bij Voxius.Judith is afgelopen periode verantwoordelijk geweest voor Central Staffing & Resource planning bij Clifford Chance in Amsterdam. De ervaring die ze heeft opgedaan in de top van de internationale advocatuur stelt...

Insights / 21.09.2018

Op 1 november 2017 organiseerden VodafoneZiggo en Voxius een drukbezochte bijeenkomst met het thema ‘De Europese Privacy Verordening: bent u Privacy Compliant?’. De bijeenkomst maakt deel uit van de halfjaarlijkse cyclus van Compliance Round Tables, die Voxius organiseert voor bedrijfsjuristen en compliance professionals.De bijeenkomst werd...

Insights / 21.09.2018

Kennisdiner Compliance & Regulatory – 17 april 2018In aanvulling op onze halfjaarlijkse Compliance Round Tables verzorgen wij ook kennisbijeenkomsten in kleine setting, voor compliance specialisten met vergelijkbare verantwoordelijkheden. In april 2018 heeft een selecte groep compliance specialisten tijdens een diner op locatie van gedachten gewisseld...

Insights / 17.09.2018

Graag willen wij u uitnodigen om zich aan te sluiten bij het compliance netwerk en lid te worden van de LinkedIn Group ‘Compliance Round Table’.Beste relatie,Sinds enkele jaren organiseren wij Round Table bijeenkomsten over uiteenlopende compliance thema’s. Dat er behoefte blijkt aan een netwerk om...

Insights / 17.09.2018

Verschenen in Mr. Magazine nr. 4 Het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen (NGB) wijzigde onlangs haar statuten waardoor ook bedrijfsjuristen zonder vast contract lid kunnen worden. Een handreiking voor de grote groep bedrijfsjuristen die als oproepkracht voor meerdere bedrijven juridisch werk verricht. Nu bedrijven steeds minder waarde lijken...