Insights

Insights / 21.09.2018

Op 1 november 2017 organiseerden VodafoneZiggo en Voxius een drukbezochte bijeenkomst met het thema ‘De Europese Privacy Verordening: bent u Privacy Compliant?’. De bijeenkomst maakt deel uit van de halfjaarlijkse cyclus van Compliance Round Tables, die Voxius organiseert voor bedrijfsjuristen en compliance professionals. De bijeenkomst werd...

Insights / 21.09.2018

Kennisdiner Compliance & Regulatory – 17 april 2018 In aanvulling op onze halfjaarlijkse Compliance Round Tables verzorgen wij ook kennisbijeenkomsten in kleine setting, voor compliance specialisten met vergelijkbare verantwoordelijkheden. In april 2018 heeft een selecte groep compliance specialisten tijdens een diner op locatie van gedachten gewisseld...

Insights / 17.09.2018

Sylvie Bleker is hoogleraar Compliance & Integriteitsmanagement aan de Economische Faculteit van de VU Amsterdam. Het onderwerp staat tegenwoordig volop in de belangstelling, maar begin jaren 90 was dat wel anders vertelt Bleker. Toen zij begin jaren 90 wilde promoveren op het onderwerp kon zij...

Insights / 17.09.2018

Graag willen wij u uitnodigen om zich aan te sluiten bij het compliance netwerk en lid te worden van de LinkedIn Group ‘Compliance Round Table’. Beste relatie, Sinds enkele jaren organiseren wij Round Table bijeenkomsten over uiteenlopende compliance thema’s. Dat er behoefte blijkt aan een netwerk om...

Insights / 17.09.2018

Verschenen in Mr. Magazine nr. 4 Het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen (NGB) wijzigde onlangs haar statuten waardoor ook bedrijfsjuristen zonder vast contract lid kunnen worden. Een handreiking voor de grote groep bedrijfsjuristen die als oproepkracht voor meerdere bedrijven juridisch werk verricht. Nu bedrijven steeds minder waarde lijken...